Prednáška INESS na tému výdavkov štátu

Radovan Ďurana prednášal 15. 5. 2024 pre účastníkov vzdelávacieho programu organizovaného Health Managament Academy o štruktúre výdavkov štátu a aspektoch jednotlivých výdavkových politík.

Prednáška INESS na tému výdavkov štátu
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards