Seminár pre médiá: Sladké daňové pokušenie

Vo štvrtok 19. októbra 2023 sa v priestoroch INESS uskutočnil seminár, na ktorom sme predstavili novú publikáciu s názvom Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu.

Seminár pre médiá: Sladké daňové pokušenie

Daň z cukru je v súčasnosti mimoriadne aktuálnou témou predovšetkým z dôvodu jej zaradenia do balíčka opatrení na ozdravenie verejných financií, ktorý pripravila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Autori návrhu daň z cukru prezentujú ako nástroj na znižovanie miery nadváhy a obezity, naša publikácia však poukazuje na to, že ide o komplexnú problematiku a na základe existujúcej vedeckej literatúry nie je možné spraviť jednoznačný záver o vplyve dane z cukru na mieru nadváhy a obezity v krajine.

V konečnom dôsledku tak hrozí, že daň z cukru sa stane len ďalšou položkou ťahajúcou peniaze z vreciek  spotrebiteľov, ale nenapĺňajúcou svoj cieľ. Navyše by jej zavedením došlo k posilneniu postavenia pestúnskeho štátu na úkor osobnej zodpovednosti.

Celú publikáciu je zadarmo prístupná na tomto odkaze

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards