INESS vydal štúdiu: Dôchodky v politickom ohrození

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) bola nastavená príliš vysoko. Vláda by mala spomaliť jej zvyšovanie. To sa pravdepodobne neudeje, keďže politický systém je najväčším nepriateľom udržateľnosti I. piliera.

INESS vydal štúdiu: Dôchodky v politickom ohrození

Aktuálna debata o garantovaní valorizácie starobných dôchodkov ukazuje, že deficity I. piliera budú nevyhnutnou súčasťou štátnych rozpočtov aj v budúcnosti. Pritom práve dôchodcovská valorizácia bola kľúčová pre dlhodobé znižovanie deficitu I. piliera.

INESS vo svojej štúdii upozorňuje, že ani potichu schválená reforma parametrov v roku 2012 neviedla k odstráneniu deficitov, len k ich zníženiu. Aj keby valorizácia ostala bez zmien, po roku 2050 by deficity opäť prudko rástli a to na vyššie hodnoty, aké sú v rozpočte dnes. 

V štúdii sme identifikovali dve hlavné príčiny. Posúvanie odchodu do dôchodku bolo na rozdiel od iných krajín príliš opatrné. Napríklad v Poľsku už dnes platí pre mužov vek 65,5 roka. Vo viacerých krajinách došlo k rýchlemu zvyšovaniu tejto hranice v reakcii na krízu v rokoch 2009-2013. Na Slovensku dôjde k prvému posunu až v roku 2017.

Druhou príčinou je neochota priznať, že aktuálna výška priznávaných dôchodkov je vzhľadom na priemernú mzdu príliš vysoká, a ani súčasné vysoké odvodové zaťaženie nestačí na ich financovanie. V zákone uvádzaná hodnota 18 % predstavuje kamuflovanie skutočnej ceny starobných dôchodkov. Efektívne sa na tento účel používa až 28 % odvod zo mzdy zamestnanca.

V reči dôchodkových parametrov to znamená, že Aktuálna dôchodková hodnota (ADH), ktorá je jedným z parametrov výpočtu dôchodkov, bola nastavená príliš vysoko. Vláda by ju nemusela priamo znížiť, ale ako navrhujeme v štúdii, spomaliť jej zvyšovanie.

Ak by parlament prijal tieto navrhované zmeny, oba kroky by v čase kulminovania produktívnej populácie viedli k prebytkom, ktoré by vytvárali rezervu pre masívny nárast podielu dôchodcov po roku 2050.

Ako však v štúdii uvádzame, tento scenár je ľahké namodelovať, pretože model ignoruje politickú realitu priebežného dôchodkového systému. Ten má v rodnom liste napísaný „deficit“, pretože politikov nemotivuje vyrovnaný dôchodkový systém v roku 2040, ale snaha získať popularitu a znovuzvolenie v ich volebnom období.

Práve z tohto dôvodu prichádzajú aktuálne snahy zvyšovať valorizáciu, bez ohľadu na budúce zhoršovanie deficitu priebežného systému. Politici zakrývajú skutočný stav dôchodkového systému pred občanmi. Prijímanie týchto reforiem v budúcnosti bude podstatne zložitejšie, lebo podiel dôchodcov výrazne vzrastie. Výsledkom budú buď podstatne nižšie dôchodky, alebo kritický nedostatok zdrojov na zdravotníctvo či školstvo v budúcnosti.

Priebežný dôchodkový systém je drahý, podmienený veľkou mierou prerozdeľovania, ale teoreticky udržateľný. V reálnom svete ho však najviac ohrozujú sami politici.

Kontaktné informácie pre médiá: radovan.durana@iness.sk

Link na publikáciu: http://iness.sk/stranka/11641-Nova-publikacia-Dochodky-v-politickom-ohrozeni.html

Skrátený výstup:
http://blog.etrend.sk/iness/dochodky-v-politickom-ohrozeni-.html

Publikácia je dostupná v papierovej forme na vyžiadanie v INESSe.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards