Tlačová správa: Index opatrovateľského štátu

Index opatrovateľského štátu je rebríček krajín Európskej únie zostavený podľa toho, ako reguláciami obmedzujú jedenie, pitie a fajčenie. Index mapuje sklon štátov k starostlivosti o občana (paternalizmu) od roku 2016. Rebríček zostavuje iniciatíva EPICENTER network, ktorá združuje viaceré európske think-tanky. INESS pri zostavovaní rebríčka poskytuje relevantné informácie o Slovensku.

Tlačová správa: Index opatrovateľského štátu

Slovenská publikácia Index opatrovateľského štátu obsahuje hlavné závery štúdie popisujúce vývoj tohto Indexu v EÚ a v jednotlivých členských krajinách. Cieľom tohto textu nie je podporovať zdraviu škodlivé správanie, ale skôr poukázať na skutočnosť, že nahrádzanie zodpovednosti občana za svoj zdravotný stav štátnym paternalizmom má svoje náklady a nemusí byť optimálnym riešením.

 

Slovensko sa v tomto rebríčku umiestnilo na 26. pozícii spomedzi 28 krajín, rovnako ako predchádzajúci rok. Jedinou signifikantnou zmenou v regulácii tejto oblasti bolo legalizovanie a štandardizácia výroby domácej pálenky. V porovnaní s inými krajinami EÚ tak prohibícia a kontrola spotreby nie je tak intenzívna.

 

Najprísnejšiu reguláciu nájdeme vo Fínsku, ďalej Litve a Estónsku. Napríklad Litva zvýšila minimálny vek pre spotrebu alkoholu na 20 rokov a úplne zakázala akúkoľvek reklamu alkoholu. Ako upozorňuje štúdia, za opatrovateľskými reguláciami nestojí legislatíva EÚ, za rozdiely medzi krajinami v rebríčku sú zodpovedné jednotlivé krajiny.

 

Opatrovateľský prístup štátu postihujúci a limitujúci spotrebu obyvateľov znamená obmedzovanie osobných slobôd občanov. Jeho uplatňovanie v tejto oblasti obmedzuje vznik trhových riešení súvisiacich problémov a podporuje rozširovanie štátnych regulácií správania aj do iných oblastí života.

 

Publikáciu si môžete stiahnuť ako PDF na tomto linku:

Index opatrovateľského štátu

 

Radovan Ďurana

radovan.durana@iness.sk

0915 540 395

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards