Tlačová správa: Rodové rozdiely na trhu práce: kde sa berú, kto je za ne zodpovedný a čo sa s nimi dá a nedá robiť

Rozdielne výsledky mužov a žien na trhu práce sú dekády predmetom diskusií. Táto diskusia má už aj zhmotnené výsledky vo forme konkrétnych verejných politík. Pri téme rozdielneho odmeňovania žien a mužov je však rozšírených mnoho mýtov a nesprávnych predstáv o jeho príčinách, skutočnom stave, vývoji a aj možných riešeniach.

Tlačová správa: Rodové rozdiely na trhu práce: kde sa berú, kto je za ne zodpovedný a čo sa s nimi dá a nedá robiť

Preto sme sa rozhodli reagovať na túto tému publikáciou, ktorá sa pozerá na problematiku rodových rozdielov na trhu práce z viacerých úrovní a nastavuje zrkadlo veľkolepým ambíciám úradníkov a politikov pôsobiacim v jednotlivých štátoch alebo v rámci EÚ.

V publikácii Rodové rozdiely na trhu práce: kde sa berú, kto je za ne zodpovedný a čo sa s nimi dá a nedá robiť sa dočítate:

  • Aké sú príčiny rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a prečo pri ich odstraňovaní nepomôžu nové regulačné povinnosti zamestnávateľov.
  • Jedným z dôvodov rozdielu v odmeňovaní mužov a žien na trhu práce je tzv. horizontálna segregácia. Tá hovorí o tom, že ženy menej často pracujú v sektoroch s vyššími mzdami (IT, technické smery, inžinierstvo, prírodné vedy).
  • Druhým častým dôvodom je tzv. vertikálna segregácia. Tá hovorí o tom, že ženy pracujú menej často vo vyšších manažérskych pozíciách firiem.
  • V publikácii ukazujeme, že významný podiel na týchto javoch hrajú rôzne preferencie a priority žien, ako aj štatistické efekty rôzneho rozdelenia vlastností oboch pohlaví. Nejde preto automaticky o výsledok diskriminácie alebo kultúrneho tlaku.
  • V závere štúdie navrhujeme dve politiky, ktoré majú potenciál pomôcť znížiť rodové rozdiely na trhu práce. Ide o
    i) skracovanie alebo sflexibilnenie rodičovskej dovolenky, ktorá je na Slovensku oproti zahraničiu nadpriemerné dlhá.
    ii) dereguláciu a zmenu financovania škôlok a jaslí.

Naším cieľom by mala byť spoločnosť, kde ľudia môžu naplno realizovať svoj potenciál. Rovnako muži aj ženy. Z toho ale nutne nevyplýva, že automaticky dosiahnu rovnaké výsledky. Ak si politici a úradníci nedajú pozor, môže sa im ľahko stať, že začnú bojovať nie proti diskriminácii a krivde, ale proti preferenciám samotných žien. Budú bojovať proti pozitívnym symptómom rastúceho trendu rodovej rovnosti, ktorý posledné storočie prebieha v západnom svete a aj u nás.

Publikáciu si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards