Večný súboj ideológie a expertízy

Odborné rozhodovanie a ideológia od seba v demokratickom svete nejdú nikdy úplne oddeliť. Ideológia môže byť dôležitým vodítkom pri rozhodovaní pre politikov v situáciách predstavujúcich politické kontroverzie. Navyše, v demokracii je názorové nastavenie politikov do veľkej miery zrkadlom hodnotového nastavenia elektorátu. Vplyv ideológie by však nemal byť neobmedzený.

Večný súboj ideológie a expertízy

V novej publikácii Večný súboj ideológie a expertízy sa junior analytik INESS a zároveň študent University of Amsterdam Matej Bárta zamýšľa nad fenoménom ideológie a expertízy v kontexte zdravotníctva.

V prvej časti text z filozofického hľadiska stručne analyzuje koncepty expertízy, ideológie, a napokon aj vzťah medzi týmito konceptami v politickom rozhodovaní.

V druhej časti je potom tento teoretický rámec aplikovaný na tri konkrétne príklady, ktoré ilustrujú dopady ignorovania odborných poznatkov v zdravotnej politike.

Publikáciu si môžete stiahnuť ako PDF na tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards