Aj v Kanade zdravotníctvo bolí

Denník N uverejnil komentár stážistu Samuela Jurčišina, v ktorom porovnával kanadské a slovenské zdravotníctvo. 

Aj v Kanade zdravotníctvo bolí

Samuel Jurčišin, INESS: 

"Stav slovenského zdravotníctva väčšinou prisudzujeme domácim faktorom. No mnohé výzvy majú globálny presah a budú si vyžadovať globálne systémové zmeny. Na ilustráciu „príbuznosti“ mnohých problémov naprieč krajinami použijeme Kanadu. Kanadské zdravotníctvo je (nielen slovenskou) verejnosťou vnímané ako jedno z najlepších na svete. V rebríčkoch kvality sa pohybuje medzi 14. a 34. globálnym miestom. Zároveň ale už nejakú dobu zažíva hlbokú krízu, ktorej riešenie nebude jednoduché. Aj táto kríza je predobrazom výziev, ktoré v nasledujúcich dekádach čakajú zdravotné systémy vyspelých štátov. Kanadský zdravotný systém je založený na piatich pilieroch – komplexnosti, univerzalite, dostupnosti, jednoduchosti a centrálnej správe. Do terajšej formy bolo kanadské zdravotníctvo vytvarované v roku 1984 zákonom o kanadskom zdravotníctve (Canada Health Act). Medzi jeho medializované výhody oproti Spojeným štátom je najmä jeho univerzálnosť a nízke ceny liekov. Vďaka univerzálnosti je približne 70 % nákladov hradených štátom."

Celý článok zo dňa 15.12.2022 si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards