Kto ošetrí deti – a nás ostatných

Denník N uverejnil komentár analytika Martina Vlachynského na tému budúcnosť slovenského zdravotníctva. 

Kto ošetrí deti – a nás ostatných

Martin Vlachynský, INESS: 

"Aktuálna chrípkovo-kašľovo-sopľavá vlna vyprázdňujúca škôlky a plniaca pediatrické ambulancie je takým malým výletom do jednej z možných budúcností zdravotníctva. V tejto budúcnosti sa nožnice medzi dopytom pacientov a ponukou zdravotníckych služieb dramaticky roztvoria. Služby síce budú formálne plošne bezplatné, ale v skutočnosti bude platidlom miesto v poradovníku a telefónne číslo na spolužiaka lekára. Postupne príde k rozdvojeniu celého systému zdravotníctva, kedy časť poskytovateľov opustí verejný systém a začne poskytovať komerčné služby bez zmlúv s poisťovňami. Stane sa tak v momente, keď kúpna sila samoplatcov v konkrétnych špecializáciách začne prevyšovať potenciál platieb od poisťovní, očistený od značných administratívnych nákladov a obmedzení, ktoré zmluvný stav so sebou prináša."

Celý komentár zo dňa 20.12.2022 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards