Odborári sú proti novým tabuľkovým platom. Hrozí štrajk

Róbert Chovanculiak vysvetloval nedostatky platov v štátnej správe pre HN. 16.4.2018 

Odborári sú proti novým tabuľkovým platom. Hrozí štrajk

Návrh nového systému tabuľkových platov už neberie do úvahy odpracované roky a počet taríf
znižuje na šesť. Konkrétni zamestnávatelia by taktiež mali dostať väčšie možnosti na rozhodovanie o výške platu.
Odbory však majú proti návrhu vážne výhrady a už na prvom rokovaní ho odmietli. Ak vláda ich požiadavky
nevypočuje, sú pripravení štrajkovať. Rok 2018 mal byť tak podľa bývalého premiéra Roberta Fica, ako aj ministra
financií Petra Kažimíra rokom reformy odmeňovania zamestnancov verejnej a štátnej správy. Útvar Hodnoty za
peniaze momentálne pracuje na revízii výdavkov na túto oblasť a na základe jej výsledkov by sa mala vypracovať
konkrétna reforma. Jej prvou časťou je zmena taríf tabuľkových platov, o ktorej Úrad vlády už rokuje s odbormi.
Na praxi nezáleží
Ako však v piatok informovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová, návrh sa
im nepozdáva. „Dospeli sme k názoru, že odmietame návrh a očakávame ďalší návrh od vlády, ktorý bude
minimálne korešpondovať s našimi predstavami o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme,“ vysvetlila.
Samotný Úrad vlády, ktorý návrh pripravil, uviedol, že „materiál, ktorý sme pripravili, bol východiskom pre začatie
rokovaní s partnermi. Pripúšťame, že výsledný návrh zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme môže byť odlišný.“ Návrh celkovo obsahuje tri zásadné zmeny. Tou prvou je zníženie
počtu platobných tried zo 14 na šesť. Každá z nich má priradený koeficient, pričom jednotka sa rovná minimálnej
mzde a jednotlivé stupne sú jej násobkom. Ako však Uhlerová upozornila, jednotlivé tarify ani naďalej nedosahujú
výšku minimálnej mzdy a budú sa musieť aj naďalej doplácať prostredníctvom príplatkov. „Súčasný funkčný plat
by mal byť nahradený zmluvným platom. Ten by obsahoval terajší tarifný plat plus vybrané príplatky. V podstate
súčasný stav, len pomenovaný ináč,“ vysvetlila. Predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý však upozorňuje, že
tento systém dlhodobo škodí zamestnancom. „Síce tých 480 eur dostanú, často však nemajú nárok na odmeny,
ďalšie príplatky, lebo z tých sa im platia práve tieto doplatky do minimálnej mzdy,“ uviedol. Úrad vlády v novom
návrhu chcel taktiež zrušiť platové stupne podľa veku.
Väčšia moc
Zavedenie takzvaného zmluvného platu, ktorý Úrad vlády navrhuje, by dalo zamestnávateľom väčšiu
právomoc rozhodovať o výške platu. Dolnou hranicou by bola tarifa tabuľkového platu a hornou jej dvojnásobok.
Odbory však aj túto zmenu odmietajú. „Smeruje to k istej internej korupcii, zamestnanec je istým spôsobom
vydierateľný,“ vysvetlila obavy odborárov Uhlerová. Podľa Beblavého je však už v dnešnom platovom systéme
rozsiahly priestor na osobné príplatky a neobmedzený priestor na odmeny. Riziko, ktoré spomína Uhlerová, tu
preto podľa neho už existuje. „Nemyslím si, že sa to nejako zmení, podľa mňa to, čo skôr potrebujeme, je vyriešiť,
ako urobiť pravidlá pre takéto flexibilné zložky, lebo tie sú tam v obrovskej miere už dnes,“ dodal. Analytik INESS
Robert Chovanculiak si myslí, že reforma tabuľkových platov by mala ísť ruka v ruke s väčšou reformou
fungovania. „Ak chceme dať viac možností štátnym zamestnávateľom rozhodovať o výške platu, tak by sme mali

aj zaviesť kontrolné a merateľné mechanizmy, či ten-ktorý zamestnávateľ, ale i zamestnanec aj podáva kvalitný
výkon a pridanú hodnotu pre daňových poplatníkov,“ uzavrel.
Ďalšie stretnutie Úradu vlády s odborármi je
naplánované na utorok. „Veríme, že na ďalšom rokovaní budeme hovoriť o ďalšom možnom návrhu, ktorý bude
spravodlivo zohľadňovať všetky požiadavky na zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore,“ uviedla
Uhlerová. V prípade, že sa tak nestane, sú pripravení siahnuť aj po krajných riešeniach, ako je štrajk.

HN, Kristína Votrubová, 16.4.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards