Prednáška CEQLS: Philipp Bagus: Tragédia eura

Pozývame vás na prednášku prof. Philippa Bagusa z Univerzity kráľa Juana Carlosa v Madride, ktorý v Bratislava a v Žiline bude v rámci cyklu CEQLS prednášať na tému Tragédia eura. Na podujatí si budete môcť kúpiť preklad rovnomennej knihy prof. Bagusa do slovenčiny za zvýhodnenú cenu a nechať si ju podpísať autorom! Partnerom podujatia je aj INESS.

Prednáška CEQLS: Philipp Bagus: Tragédia eura

1) PREDNÁŠKA V BRATISLAVE

Kedy: pondelok 13. jún 2011 od 17.30 hod.

Kde: Crowne Plaza Hotel (sála LONDON), Hodžovo nám. 2, Bratislava (lokalizácia podľa mapy tu)

Jazyk: prednáška prebehne v anglickom jazyku (simultánne tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené)

Program: prednáška – diskusia – čaša vína

Predaj knihy: Philipp Bagus: Tragédia eura (2010)

Slovenské vydanie knihy sa pripravuje a ako prví si ju budú môcť kúpiť účastníci prednášky CEQLS.
Po prednáške bude možnosť nechať si kúpenú knihu (zvýhodnená cena: 7,70 € len na prednáške) podpísať autorom.

Moderuje:
Peter Gonda, riaditeľ KI a koordinátor projektu CEQLS


R.S.V.P.:
Záujem o účasť na podujatí potvrďte e-mailom na conservative@institute.sk najneskôr do piatka 10. júna 2011 do 12.00 hod.

V e-maili uveďte:
· predmet mailu: CEQLS BRATISLAVA,
· meno a priezvisko účastníka(-ov), ktorých prihlasujete,
· záujem o využitie zariadenia pre simultánne tlmočenie (nepotvrdenie tejto informácie bude považované za nezáujem),
· vstup voľný (účasť nie je podmienená zaplatením poplatku), podmienený prihlásením sa podľa vyššie uvedených inštrukcií.

V prípade naplnenia kapacity sály, usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ďalšie prihlášky. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany. V prípade, že neobdržíte naše vyjadrenie k prihláške do 3 dní po jej zaslaní, prosíme, kontaktujte nás na tel. č. 02 546 300 62.


2) PREDNÁŠKA V ŽILINE

Kedy: utorok 14. jún 2011 od 15.00 hod.

Kde: Žilinská univerzita v Žiline (Učebňa NG01 Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity), Veľký diel, Univerzitná 1, Žilina (lokalizácia podľa mapy tu)

Jazyk: prednáška prebehne v anglickom jazyku (simultánne tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené)

Program: prednáška – diskusia

Predaj knihy: Philipp Bagus: Tragédia eura (2010)

Slovenské vydanie knihy sa pripravuje a ako prví si ju budú môcť kúpiť účastníci prednášky CEQLS.
Po prednáške bude možnosť nechať si kúpenú knihu (zvýhodnená cena: 7,70 € len na prednáške) podpísať autorom.

Moderuje:
Peter Gonda, riaditeľ KI a koordinátor projektu CEQLS


R.S.V.P.:
Záujem o účasť na podujatí potvrďte e-mailom na conservative@institute.sk najneskôr do pondelka 13. júna 2011 do 12.00 hod.

V e-maili uveďte:
· predmet mailu: CEQLS ŽILINA,
· meno a priezvisko účastníka(-ov), ktorých prihlasujete,
· záujem o využitie zariadenia pre simultánne tlmočenie (nepotvrdenie tejto informácie bude považované za nezáujem),
· vstup voľný (účasť nie je podmienená zaplatením poplatku), podmienený prihlásením sa podľa vyššie uvedených inštrukcií.·

V prípade naplnenia kapacity sály, usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ďalšie prihlášky. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany. V prípade, že neobdržíte naše vyjadrenie k prihláške do 3 dní po jej zaslaní, prosíme, kontaktujte nás na tel. č. 02 546 300 62.


O Philippovi Bagusovi

Philipp Bagus je profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride a asistent editora časopisu Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na menovu teóriu a teóriu ekonomických cyklov.

Philipp Bagus je autor knihy The Tragedy of the Euro (Mises Institute: 2010) a s Davidom Howdenom spoluator knihy Deep Freeze: Global Credit Markets and the Icelandic Financial Crisis (Mises Institute: 2011). Publikuje v odborných časopisoch, ako sú napríklad Journal of Business Ethics, American Journal of Economics and Sociology, Independent Review, Review of Austrian Economics, New Perspectives on Political Economy, Journal of Libertarian Studies, Economic Affairs.

Philipp Bagus získal viaceré ocenenia, napríklad v roku 2010 cenu O.P. Alford III Prize za najlepší text v Libertarian Papers v tom roku (za článok Austrian Business Cycle Theory: Are 100% Reserves Sufficient to Prevent A Business Cycle?) a v roku 2003 Ron Paul Liberty in Media Award za článok The Commons and Tragedy of Banking.

Viac o Philippovi Bagusovi nájdete v jeho CV vo formáte PDF tu.

Texty Philippa Bagusa na Ludwig von Mises Institute nájdete tu a zoznam publikačnej činnosti Philippa Bagusa nájdete vo formáte PDF tu resp. výber nájdete i nižšie.

 

Publikačná činnosť:

Spomedzi jeho publikácií a článkov dávame do pozornosti napríklad nasledovné elektronicky dostupné zdroje:

· Bagus, P.: The Tragedy of the Euro. Ludwig von Mises Institute, 2010.
· Bagus, P. - Howden, D.: Fractional Reserve Free Banking: Some Quibbles. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 13 (4): 29-55, 2010.
· Bagus, P .- Howden, D.: The Term Structure of Savings, The Yield Curve, and Maturity Mismatching. Quarterly Journal of Austrian Economics 13 (3), pp. 64-85, 2010
· Bagus, P: Austrian Business Cycle Theory: Are 100% Reserves Sufficient to Prevent A Business Cycle?. Libertarian Papers. vol. 2, no. 2, 2010.
· Bagus, P.: Quality of Money. Quarterly Journal of Austrian Economics, (2009) 12 (4): 41-64
· Bagus, P.: Monetary Reform - The Case for Button Pushing, New Perspective on Political Economy (2009), 5 (2), pp. 111-128.
· Bagus, P.: Will There Be QE3, QE4, QE5...?. December 31, 2010.
· Bagus, P.: „Uncompromising Radicalism as Promising Strategy“. In: Hulsmann, J.G.- Kinsella, S. (2007): Property, Freedom and Society.
· Bagus, P: Monetary Policy as Bad Medicine: The volatile relationship between business cycles and asset prices. Review of Austrian Economics, 21 (4) 2008: 283-300
· Bagus, P: „The Commons and the Tragedy of Banking“. Ron Paul, The Ron Paul Liberty in Media Awards, Vol. 3, 2003, Washington, D.C.: Palisade Business Press: 72-75.

 

Z video prezentácií Philippa Bagusa dávame do pozornosti nasledovné:

· Currency and Economic Collapse. Rozhovor s Phillippom Bagusom. Ludwig von Mises Institute in Auburn, Alabama, 10. marec 2011.
· Tragedy of Euro
· Eliminating of Monetary Externalities. Rothbard Memorial Lecture 2011
· Do We Need to Fear Deflation

Ďalšie informácie nájdete na stránkach organizátora podujatia, Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards