Aktivisti chcú hromadnou pripomienkou upraviť vyvlastňovací zákon (TASR)

TASR spomína dňa 13.8.2014 hromadnú pripomienku k Návrhu zákona o vyvlastňovaní, ktorej podporovateľom je aj INESS.

Aktivisti chcú hromadnou pripomienkou upraviť vyvlastňovací zákon (TASR)

Pripomienka má podľa aktivistov chrániť práva vyvlastňovaných majiteľov. Žiadajú v

nej napríklad, aby boli priamo v zákone vymenované všetky účely vyvlastňovania.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Návrh zákona o vyvlastňovaní z dielne rezortu dopravy

by sa mal upraviť. Myslia si to aktivisti, ktorí spoločne pripravili hromadnú

pripomienku k tejto právnej norme. Zákon sa práve nachádza v medzirezortnom

pripomienkovom konaní.

Pripomienka má podľa aktivistov chrániť práva vyvlastňovaných majiteľov. Žiadajú v

nej napríklad, aby boli priamo v zákone vymenované všetky účely vyvlastňovania. A

teda, aby sa neuvádzali len prostredníctvom odkazov na osobitné zákony. "Možnosť

zákonodarcu rozšíriť účel vyvlastnenia prakticky v ktoromkoľvek schvaľovanom zákone

vyvoláva u verejnosti oprávnenú nedôveru a nutnosť byť na pozore pri príprave a

schvaľovaní akéhokoľvek zákona," zdôraznili vo svojom dnešnom stanovisku.

Hromadnú pripomienku iniciovala skupina ľudí z občianskej iniciatívy Za spravodlivé

vyvlastňovanie, tiež z Občianskej konzervatívnej strany (OKS), združenia Via Iuris,

Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz

(INESS), Zmeny zdola, Hestie a Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

Okrem iného ňou žiadajú v zákone upraviť to, aby vyvlastňovanie bolo možné len vo

verejnom záujme, nie aj za účelom súkromných investícií. Tiež by chceli zachovať pre

ľudí možnosť poskytnúť za vyvlastnenie náhradnú nehnuteľnosť a nielen finančnú

náhradu. Zároveň by chceli zvýšiť informovanosť verejnosti o vyvlastňovacom konaní. A

to uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových sídlach obcí.

Hromadná pripomienka sa nachádza na portáli changenet.sk a ľudia ju môžu podporiť

najneskôr v pondelok 18. augusta. Ak pripomienka získa 500 podpisov, ministerstvo sa

ňou bude musieť zaoberať.

Ministerstvo dopravy však tvrdí, že návrh vyvlastňovacieho zákona a rovnako aj nového

stavebného zákona je výsledkom intenzívnej práce pracovných skupín. V nich boli

zástupcovia verejnej správy, samosprávy, akademickej obce i odborníci z praxe. "Ich

názory na riešenie konkrétnych problémov boli často protichodné, preto bolo potrebné

nájsť kompromisné riešenie, ktoré sme predložili na verejnú diskusiu a následne po

vyhodnotení tejto diskusie do medzirezortného pripomienkového konania," opísala pre

TASR vedúca oddelenia pre vzťahy s verejnosťou z ministerstva dopravy Gabriela

Jarošová.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania sú podľa jej slov jasne stanovené

pravidlá, ktoré hovoria, že so všetkými podanými pripomienkami sa musí predkladateľ

materiálu zaoberať a zaujať k nim stanovisko. "Ministerstvo dopravy samozrejme tento

postup dodrží. O konečnej podobe zákona rozhodne však až legislatívny proces na

úrovni vlády SR a Národnej rady SR," dodala Jarošová

TASR, 13.8.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards