Ústavné zastropovanie dôchodkového veku

Radovan Ďurana hovoril v Rádiu Slovensko u navrhovanom zavedení stropu dôchodkového veku. 31.5.2018.

Ústavné zastropovanie dôchodkového veku

Lucia Páchniková, moderátorka: „Ústavné zastropovanie dôchodkového veku chce rezort financií naviazať na dlhovú brzdu. Pripúšťa totiž, že pevný horný limit na dôchodkový vek môže neúmerne zadlžiť krajinu. Dlhová brzda by tak mala byť nástrojom, aby politici nemíňali viac, ako sú možnosti štátu. Kritici hovoria, že riešením je dôchodkový strop ani nezavádzať.“

Jaroslav Barborák, redaktor: „Ak ústavné zastropovanie dôchodkového veku aktuálne hľadá svoju politickú podporu, podľa kritikov potrebuje najmä podporu ekonomickú. Expertný tím Univerzity Mateja Bela disponuje modelmi, ktoré názorne ukazujú, koľko peňazí by im dôchodkový strop zobral už v dnešných podmienkach. Ján Šebo.“

Ján Šebo, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: „V priemere by tie priznávané dôchodky boli okamžite o desať percent nižšie.“

Jaroslav Barborák: „Model pritom nepočíta s nelichotivými demografickými vyhliadkami. Nepriaznivú situáciu najnovšie reflektuje aj rezort financií. Možný negatívny dosah dôchodkového vekového zastropovania rovno očakáva. Hovorkyňa Alexandra Gogová.“

Alexandra Gogová, hovorkyňa Ministerstva financií SR: „Vzhľadom na skutočnosť, že stropovanie dôchodkov úzko súvisí s nárastom verejných výdavkov a zároveň sa dá očakávať aj negatívny vplyv na verejný dlh, si myslíme, že by prípadný ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku mal byť prepojený aj s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.“

Jaroslav Barborák: „Toto napojenie na takzvanú dlhovú brzdu by so sebou prinieslo zákonnú hrozbu sankcií pre vlády, ktoré by míňali nad možnosti štátu. Medzi nimi je napríklad záväzok zdôvodniť výšku dlhu, vrátane opatrení na zníženie, znižovanie platov ministrom, či dokonca povinnosť kabinetu požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Podľa Radovana Ďuranu z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz návrh rezortu financií je nezmyslom.“

Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz: „Jediné zmysluplné riešenie je nezavádzať žiadny strop na dôchodok, pretože ten automat, ktorý posúva vek odchodu do dôchodku, bol zavedený kvôli dlhodobej udržateľnosti.“

Jaroslav Barborák: „A aktuálne nastavenie dôchodkového systému s predlžovaním penzijného veku podľa strednej dĺžky dožitia označuje za dobrý nástroj na udržateľný systém aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.“

Jaroslav Barborák, Lucia Páchniková, Rádio Slovensko, 31.05.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards