Vládna pomoc je slabá a neistá

Pravda uverejnila vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k selektívnej dani. 26.4.2022

Vládna pomoc je slabá a neistá

Radovan Ďurana, INESS:

„Po prvé, jeden špeciálny odvod regulovaných subjektov už máme. Mal slúžiť na konsolidáciu verejných financií a stala sa z neho stála súčasť daňových príjmov. Aj táto daň je navyše hrozbou, že slovenské podnikateľské prostredie dostane nálepku: sem nechoďte, tu sa podľa potreby uvaľujú selektívne dane. Firmy, ktoré teraz vplyvom vojny potrebujú dodatočné zdroje na investície do výroby, tak prídu o dôležité prostriedky.” 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards