19.06. 2021 sa uskutočnil tretí ročnik EduFestu v Hideparku v Nitre. Diskusie sa za INESS zúčastnil ...
23. 06. 2021 sa analytik INESS Róbert Chovanculiak zúčastnil odbornej diskusie organizovanej Institu...
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Free Market roadshow je putovná konferencia, ktorá sa už viac ako dekádu zastavuje v desiatkach mies...
V stredu 2. decembra sa konala už 40. Farmakoekonomická konferencia, organizovaná Slovenskou spoločn...

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards