INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Cena štátu na univerzitách v Nitre

Ján Dinga prednášal dňa 10.12.2014 o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.

Cena štátu na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Radovan Ďurana prednášal na Národohospodárskej fakulte EUBA 13.11.2014 o aspektoch slovenskej ekonomiky a verejných financiách. Témou diskusie bola aj podpora rómskych komunít. Prednášky sa zúčastnilo takmer 100 študentov.

Cena štátu v Prievidzi

Ján Dinga prednášal dňa 18.11.2014 na Obchodnej akadémii a Strednej odbornej škole v Prievidzi o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards