Slovenský jazyk v Číne

Ministestvo školstva každoročne financuje vyučovania v slovenskom jazyku na zahraničných vysokých školách. Konkrétne v roku 2016 išlo na túto aktivitu zo štátneho rozpočtu viac ako 1,5 mil. eur a študenti na 22 zahraničných univerzitách mohli počuť prednášku v slovenskom jazyku.

Slovenský jazyk v Číne

Ministerstvo financuje mzdové a technické zabezpečenie a ubytovanie vyslaného pedagóga. Ten je vyslaný na dobu minimálne jedného roka s možnosťou predĺženia až na maximálne štyri roky. Týchto pedagógov menuje priamo minister školstva, s tým že ich musí schváliť aj zahraničná vysoká škola. Podľa záverečného učtu ministerstva z roku 2015 bol priemerný plat 35 učiteľov a lektorov pôsobiacich v zahraničí 3 686,91 eur.

Na základe zdrojov z verejných financií tak mohli počuť študenti slovensky hovoriaceho pedagóga napr. na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií (ročné náklady 79 tis. eur) či na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku (ročné náklady 80 tis. eur) alebo pár kilometrov za hranicami na Inštitúte slavistiky na Viedenskej univerzite (83 tis. eur).

Bližšie informácie o cieľoch a očakávanej pridanej hodnote tohto výdavku ministerstvo nepublikuje. Taktiež nie sú dostupné žiadne informácie o tom, ako sa (a či vôbec) vyhodnocuje pridaná hodnota takto využitých verejných zdrojov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards