Výstavba a rekonštrukcia staníc záchrannej zdravotnej služby

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 20.5.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k nakladania s prostriedkami pri výstavbe a rekonštrukcii staníc záchrannej zdravotnej služby.

Výstavba a rekonštrukcia staníc záchrannej zdravotnej služby

Ako uviedol, efektivitu vynaložených finančných prostriedkov nestráži iba 1 osoba, či 1 inštitúcia.“

Martin Vlachynský, INESS:

„Musí niekto skontrolovať, či vôbec plán tých výdavkov, v tomto prípade napr. tá mapa staníc, či má nejakú logiku, či je to efektívne, potom niekto ďalší musí skontrolovať, či sa obstaráva ten dodávateľ podľa regulí, či prišlo k regulárnemu vyplateniu tých peňazí, musí tam byť nejaký audit a po čase musí prebehnúť nejaká kontrola.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards