Trináste dôchodky

Rádio Expres odvysielalo dňa 7.11.2023 vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k dopadom vyplatenia 13. dôchodku na verejné financie. 

Trináste dôchodky

Ako uviedol, sme natoľko zadlžení, že plošné vyplácanie trinástych dôchodkov je nerozumné.

Radovan Ďurana, INESS:

"Každé šieste euro z toho vianočného dôchodku si musíme požičať, tzn. že my sme teraz v tak hlbokom deficite, že mňa to ako zaráža, že teraz hovoríme o plnom trinástom dôchodku."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards