Nezamestnanosť mladých (TA3)

Dotovanie pracovných miest nepovažujeme za šťastné riešenie, keďže sa jedná iba o prerozdeľovanie zdrojov, povedal pre TA3 dňa 25.6.2013 Ján Dinga z INESS. Ako ďalej dodal, štát ani Brusel vlastné zdroje nemá, môže ich jednoducho len zobrať z jednej časti ekonomiky a presunúť do inej časti ekonomiky, kde pracovné miesta za normálnych okolností nevznikajú.

Štát ukázal kľúčové číslo. Načierno pracuje 60-tisíc Slovákov (Hospodárske noviny)

Podľa analytika INESS Jána Dingu sú celkové mzdové náklady u zamestnanca s minimálnou mzdou až o 56 percent vyššie ako jeho čistá mzda. Ako povedal pre Hospodárske noviny dňa 17.6.2013, zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových zamestnancov a zrušenie minimálnej mzdy by pomohlo tvorbe pracovných miest, a tým aj zníženiu počtu ľudí v sivej ekonomike.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Takto bojuje Slovensko s nezamestnanosťou: Od ktorých krajín by sme si mohli zobrať príklad? (Nový čas)

Slovensko sa po začiatku krízy a následnej nutnej konsolidácii verejných financií ubralo cestou vyšších deficitov a následného zvyšovania daní, čo má negatívny vplyv aj na zamestnanosť, komentoval nezamestnanosť dňa 11.6.2013 Ján Dinga z INESS. Ako ďalej dodal, vysokú nezamestnanosť v niektorých krajinách južnej Európy nemožno pripisovať len kríze. Mnohé majú veľmi nepružný trh práce, čo znižuje ochotu zamestnávateľov vytvárať nové pracovné miesta.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards