Chaos plánovaného zdravotníctva

Proponenti pevného politi... pardon „odborného“ riadenia zdravotníctva často argumentujú, že zdravotníctvo nemožno ponechať „trhovému chaosu“. Kto to kedy videl, aby o cenách či objemoch financií nerozhodoval úradník, ale dohoda dvoch účastníkov trhu?

Chaos plánovaného zdravotníctva

Preto pred rokmi vznikol najskôr prvý plán, ktorým je programové rozpočtovanie. Lenže podobne ako v časoch päťročníc, papier si žil vo svojom svete a realita zase v inom. Preto k papieru pribudla prednedávnom aj palica – programová vyhláška. Tá ma biť poisťovne po hlave v prípade, že financie nepotečú tak, ako si to v exceli vyrátalo ministerstvo.

Dajme teraz bokom tému konfliktu centrálny plán verzus decentralizované vyjednávanie. Nejeden ekonóm strávil hádkami na túto tému celý život. Ironické totiž je, že aj ten slávny plán sa ocitol v „plánovom chaose“.

Pozrite sa do kalendára. Aký je tam dátum? Správne, koniec januára, ak nie ešte neskôr. Ako vyzerá programová vyhláška na rok 2024? Že ju neviete nájsť? Správne, žiadna totiž ešte nie je! A keď sa pozriete na rozpočet, tak v prípade zdravotníctva má jednu stranu a jednu tabuľku, v ktorej je na výdavkovej strane podstatný len jeden riadok.

Poskytovatelia a najmä poisťovne sú tak v situácii, že na jednej strane majú rokovať napríklad s nemocnicami o zvýšení zdrojov na rok 2024, na druhej strane nevedia, aké rozdelenie zdrojov im nariadi vyhláška. Sú teda v bizarnej situácii, že fungujú naraz aj v decentralizovanom systéme vzájomného vyjednávania, aj v Schrödingerovom pláne, ktorý naraz je aj nie je. Gratulujem, chaos bol odvrátený.

Ešte väčší problém je, že verejný sektor pre zdravotníctvo síce má plán, ale nemá pre neho ciele. Pritom plán je prostriedkom k dosiahnutiu cieľov, nie cieľom sám o sebe. Jediným cieľom súčasného plánu je minúť peniaze tak, aby sa sektor čo najmenej hádal.

Samotný termín „plán“ je neutrálny. Aj podnikatelia plánujú. Lenže v slovenskom zdravotníctve sa plánuje ako točiť volantom bez toho, aby niekto tušil, kam auto cestuje. Plánom by mala byť jasná, prehľadná a hlavne realistická štruktúra cieľov, od medicínskych, cez infraštruktúrne, až po finančné a „administratívne“. Nech si tieto ciele následne peniaze naháňajú.

ozdravme.sk, 30.1.2024

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards