Nedostatok podnikateľov?

Oddávna sa spoločnosťou šíri mýtus o podnikaní ako o neserióznej aktivite, kde človek využíva, respektíve zneužíva prácu druhých a myslí iba na svoje vlastné vrecká. Podľa Eurobarometra s týmto tvrdením súhlasí aj dnes viac ako 50 % respondentov. Rovnako predstava obchodníka ako zbytočného sprostredkovateľa medzi výrobou produktu a zákazníkom.

Nedostatok podnikateľov?

V zbierke Amurských rozprávok zo socialistického detstva vystupuje kupec Li-Čan, ktorý bol poslaný k Nanajcom, jednému z amurských národov, preto, lebo sa ho vojensky nepodarilo pokoriť. Kupec všetkým popožičiaval, potom im dal vypiť vodku, a nakoniec si nikto nepamätal, koľko si od kupca požičal. Keď nastal čas splácať, tak ich začal zdierať. Národ začal chradnúť a kupec priberať. „Kupec je ako pavúk: keď sa prisaje, neodtrhne sa, kým všetku krv nevypije.“ Tento obraz kupca ostáva v našich očiach ako symbol nenásytnosti, baženia po peniazoch – a nejako sa prilepí na podnikateľa. V rozprávke sa nehovorí to, že Nanajci už neriskovali životy pri plavbe cez nebezpečnú rieku, aby svoj tovar predali, a že toto riziko teraz prešlo na kupca.

Možno aj tento obraz podnikania prispieva k tomu, že podľa posledných prieskumov poklesol záujem o podnikanie a zvýšil sa záujem o zamestnanie.

Podnikanie je pritom jedno z najprirodzenejších možností hodnotnej sebarealizácie, vyžaduje veľkú mieru samostatnosti a ochoty niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Ak podnikám nezodpovedne, skrachujem. Mnohí uvádzajú fakt, že od podnikania ich odrádza to, že neuspejú. Neuspieť znamená byť hodnotený tými druhými ako ten, čo zlyhal. Neuspieť je pritom rovnako dôležitým prvkom v podnikaní ako uspieť. Neuspieť nemusí súvisieť a väčšinou ani nesúvisí s IQ podnikateľa. Mnohí veľkí podnikatelia majú za sebou v podnikaní veľké neúspechy. Neodhadnú správne odvetvie, načasovanie produktu alebo služby, neodhadnú ľudí, atď... Neúspešní rovnako vytvárajú podmienky podnikania ako úspešní. Možnosť skrachovať síce nebude nikdy patriť medzi motivácie k podnikaniu, podnikateľ sa neuspokojí konštatovaním, že sa hry zúčastnil, ale je to dôležité mať na zreteli aj tento aspekt.

Zo štatistík Eurobarometra ďalej vyplýva, že jedným z najsilnejších podnetov na založenie vlastného podnikania je nespokojnosť v práci. Pocit nepohody z nenaplnenej pracovnej ambície preváži nad pocitom opatrnosti riskovať, a podnikanie je na svete. Uspanie v nezáživnej práci je jedným z najhorších predpokladov na štart následného úspešného podnikania, kde sa vyžaduje neustála bdelosť a reakcie na meniace sa trhové podmienky. V novinách sa síce dočítame o úspešných pokusoch, nevidíme však neúspešné, ktorých je omnoho viac, ale sa o nich nepíše.

Na druhej strane dosiaľ sa veľa nepísalo o matkách po materskej dovolenke, ktoré sa vrátia projektovo orientované (zvládnuť čiastkové úlohy starostlivosti o dieťa) so zmyslom zodpovednosti za výsledok (aby dieťa prežilo a prosperovalo). Táto skupina je na opačnom póle ako sú podnikania chtiví muži znudení v práci. Tento potenciál si určite žiada väčšiu pozornosť.

Podnikanie ako fenomén je dopodrobna rozpracované v rakúskej ekonomickej škole, ktorá zdôrazňuje teóriu dynamickej efektívnosti, v ktorej sú podnikatelia nenahraditeľní. Podľa prieskumov na Slovensku sa pokúsilo podnikať viac ako 80 % respondentov, čo nás radí k popredným priečkam v Európe, napriek všetkým prekážkam, ktoré sa v podnikaní kladú.

Tak buďme optimistickí a dúfajme, že tento trend bude pokračovať.

Autor je podnikateľ a spolupracovník INESS

eTrend, 22.1.2019

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards