Nová éra v energetike?

Energetická časť v programovom vyhlásení vlády je s jednou stranou stručná.

Nová éra v energetike?

Objavuje sa tam však to, na čakáme už roky: „Sústredíme sa na zvýšenie konkurencie na trhu s energiami ... Postupnou dereguláciou cien v súlade s platnou európskou legislatívou sa vláda zasadí o rozvoj konkurenčného prostredia.“

Vláda sa otvorene stavia na stranu deregulácie cien dodávok a širšiu konkurenciu dodávateľov. Na Slovensku síce formálne funguje konkurenčný trh dodávok elektriny aj plynu (so zhruba 20 dodávateľmi), no pre regulované ceny pre domácnosti a malé firmy sa v realite skôr podobá na atrapu konkurencie. Možnosti ponúkať inovatívne produkty sú značne limitované a tak sa dodávatelia predbiehajú skôr v centových rozdieloch cien a rôznymi bonusmi á la kľúčová služba na telefón, ktoré nikoho veľmi nezaujímajú. Aj preto je miera zmeny dodávateľa na Slovensku dosť nízka.

Najmä v oblasti dodávok plynu konkurenciu zabíja aj (doterajšou vládou nútený) dumping trhu zo strany štátneho SPP, ktorý si straty v tomto segmente vynahrádza z iných, monopolných činností. Samozrejme, pero píše samo, horšie to bude s realizáciou. Minulé vlády nekazili trh s energiami kvôli iracionálnemu rozmaru, ale s jasným cieľom kupovať si voličov. Táto motivácia sa môže vyskytovať aj u súčasnej vlády. Nehovoriac o tom, že aktuálna kríza zvádza politikov k „sedliackym“ riešeniam problémov, ktoré môžu trh poškodiť. Typickým príkladom je koketovanie s myšlienkou prinútiť dodávateľov odpustiť poplatky za neodobratie elektriny (čo znamená len jediné prenesenie nákladov zo zákazníka na dodávateľa), čo môže znížiť konkurenciu na trhu.

Uvidíme, či sa podarí programový zámer zvýšiť transparentnosť rozhodovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.Tento úrad vedený bývalým ministrom pôdohospodárstva za Smer pánom Jahnátkom je formálne nezávislý od vlády a drží mnohé regulačné kľúče od trhovej miešačky až do leta 2023.

Na zámere zvýšiť konkurenciu v prostredí môže spolupracovať – ale aj nemusí.

Energie portál, 25.4.2020

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards