Workshop k projektu Rómsky mýtus

INESS zorganizoval dňa 12.1.2015 workshop na podporu projektu Rómsky mýtus. Workshop sa uskutočnil v priestoroch SPOT v Bratislave a zúčastnilo sa ho 20 účastníkov z prostredia mimovládnych organizácií.

Workshop k projektu Rómsky mýtus

Na úvod podujatia Radovan Ďurana oboznámil publikum so základnými proporciami hlavných výdavkov verejných financií.

Ján Dinga účastníkom vysvetlil metodiku štúdie Rómovia a sociálne dávky, ktorá viedla k záverom prezentovaným verejnosti.

Tretia prezentácia patrila Danielovi Škoblovi z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý hovoril o zbere terénnych dát a kvalite rómskych štatistík. Téma úzko súvisela s tvorbou Altlasu rómskych komunít, ktorý bol jedným z hlavných zdrojov publikácie Rómovia a sociálne dávky.

Následná diskusia sa niesla v duchu rôznych aspektov riešenia rómskej problematiky a kvality dát, ktoré sú k tomuto problému na Slovensku k dispozícii.

Foto:


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards