Vláda schválila na náš účet: 144. rokovanie

Vláda sa na svojom poslednom januárovom rokovaní rozhodla opäť otvoriť II. dôchodkový pilier. V období od 15. marca do 15. júna 2015 tak budú môcť sporitelia vystúpiť z II. piliera starobného dôchodkového sporenia ako aj do neho vstúpiť. Po zľavách pre študentov a dôchodcov cestujúcich železničnou osobnou dopravou, schválila vláda 50 % zľavy aj pre cestujúcich dochádzajúcich do zamestnania, na čo vyčlenila ďalších 1,35 mil. eur.

Vláda schválila na náš účet: 144. rokovanie

1) Návrh na vyčlenenie príspevku Ozbrojených síl SR do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015

Popis: Navrhuje sa opätovné vyčlenenie príspevku Ozbrojených síl SR do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA, a to vo forme mechanizovanej roty v počte do 125 profesionálnych vojakov na dobu pohotovosti od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 545 621 eur.

2) Návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave – dochádzka do zamestnania

Popis: Cieľom návrhu je úprava cestovného pre cestujúcich v železničnej osobnej doprave dochádzajúcich do zamestnania s využitím časových predplatných cestovných lístkov týždenných alebo mesačných, ktoré slúžia ako cestovný lístok pre využívanie železničnej osobnej dopravy a platia najmenej na jednu jednosmernú alebo spiatočnú cestu formou zľavy vo výške 50% obyčajného cestovného.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 sa predpokladá vo výške 1,35 mil. eur.

3) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o doplnení niektorých zákonov

Popis: Návrh zákona umožňuje sporiteľom v II. pilieri prehodnotiť svoje rozhodnutie a vystúpiť z tohto systému ako aj do neho vstúpiť v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015.

Vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné odhadnúť, pretože nie je možné odhadnúť počet sporiteľov, ktorí vystúpia zo systému, a ktorí vstúpia do systému starobného dôchodkového sporenia.

4) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 31. decembru 2014 sumu 120,3 mil. eur.

Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli výšku 81,9 mil. eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 38, 4 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards