Podpora vzdelávania v praxi

Obec Novoť na Orave,
s počtom obyvateľov cez 3000, zaujímavým spôsobom motivuje
svojich obyvateľov k vzdelávaniu
. Rozdáva hotovosť a mikulášske darčeky
vysokoškolákom. Podpora vzdelávania v praxi

Obecné zastupiteľstvo schválilo
minulý rok mimoriadny jednorazový príspevok
pre študentov vysokých škôl vo
výške 2 000 Sk. O príspevok mohol požiadať každý, kto ukončil 1. stupeň
vysokoškolského štúdia alebo pokračuje ďalej v dennom alebo externom štúdiu na
vysokej škole. Účelom príspevku má byť zvýšenie vedomostnej úrovne obyvateľov
Novote. Keďže o príspevok bol malý záujem pre slabú informovanosť
o ňom, obec sa rozhodla ho zatraktívniť mikulášskym darčekom, ak sa
uchádzač prihlásil do konca novembra 2008.

Tento príspevok je ukážkový prípad plytvania verejnými
zdrojmi - jeho symbolická hodnota nikoho k štúdiu motivovať nebude a je prideľovaný
bez ohľadu na sociálnu situáciu študenta. Logiku nemá ani myšlienka obce, že
2 000 Sk vysokoškolákovi pomôže zvýšiť vedomostnú úroveň obce. Občan
študujúci na vysokej škole študuje lebo vie, že táto jeho investícia sa mu
vráti v budúcnosti v podobe
vyššieho platu
a iných výhod. Zaujímavé je tiež ako obec zatraktívňuje
rozdávanie verejných financií darčekom.

Obec
mala v rokoch 1991 – 2004 32 absolventov vysokých škôl. V roku 2007
mala obec 3210 obyvateľov
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards