Government Motors

Situácia, do ktorej sa dostala spoločnosť General Motors
(GM), nenastala za jednu noc. Nie je výsledkom  hospodárskej krízy a dokonca ani
posledných pár rokov. Problémy GM, ktoré spôsobili, že jej čistá hodnota je
dnes mínus 90 mld. USD (172 mld. dlhy verzus 82 mld. aktíva), sa dlhodobo ignorovali
alebo zakrývali.

Government Motors

Už v 80-tych rokoch
minulého storočia začal spoločnosti výrazne klesať podiel na americkom
automobilovom trhu. To bol však len začiatok problémov, ktorým by sa vtedy dalo
zabrániť, keby bola GM schopná prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam trhu.

Zdroj:
Automotive Data Center & R.L. Polk

GM sa namiesto toho zamerala
na výrobu veľkých áut s vysokou spotrebou, s vysokými fixnými
nákladmi, ktoré navyše produkovala v neúmernom množstve, čiže pre ne
neexistoval dostačujúci dopyt. Spoločnosť okrem toho ničili vysoké nálady na
zamestnancov. Napríklad
v roku 2006 boli priemerné hodinové náklady na zamestnanca 73,26 USD,
pokým v Toyote to bolo o 26 USD na hodinu menej
. Toto malo za
následok, že GM dlhodobo hospodárila s kapitálovým deficitom až do takej
miery, že v roku 2007 platila 4 mld. USD iba na úrokoch.

Už za týchto okolností
bolo jasné, že spoločnosť GM zisk dosahovať nebude, pokiaľ sa zásadne nezmení
celá jej štruktúra. Americká vláda však tieto skutočnosti ignorovala a poskytla
spoločnosti GM z peňazí daňovníkov v decembri roku 2008 finančnú
podporu 14,3 mld. USD a začiatkom roka 2009 pridala ešte ďalších 6,3 mld. USD.
Takto sa na oddialenie bankrotu GM použilo 40% z finančného
programu automobilového priemyslu, na ktorý bolo vyhradených spolu 50 mld.USD.

Finančnú podporu z
tohto programu dostala dokonca aj spoločnosť GMAC (General Motors
Acceptance Corporation), finančná dcéra spoločnosti GM, ktorá ešte
v období rozmachu trhu s nehnuteľnosťami v roku 1999 kúpila
spoločnosť Ditech zameranú na poskytovanie 125%-ných hypoték (dlžníci dostávali
viac peňazí ako bola hodnota založenej nehnuteľnosti). Pri týchto
špekulatívnych operáciách GMAC v posledných dvoch rokoch stratila 8 mld. USD.
Podpora GMAC v sume 12,5 mld. USD tvorí až štvrtinu z finančných
podpôr automobilového priemyslu.

Napriek všetkým snahám
americkej vlády a použitým verejným zdrojom spoločnosť GM nakoniec zbankrotovala.
Peniaze daňových poplatníkov iba dosiahli, že s kapitálom sa mrhalo
o pol roka dlhšie. Bankrot GM sa označuje ako štvrtý
najväčší v histórii USA
. Americká vláda sa rozhodla, že za peniaze, ktoré
do spoločnosti už naliala, získa 60% 
zbankrotovanej spoločnosti a investuje do nej ďalších 30 mld. USD na
reštrukturalizáciu. Obama tak pre amerických občanov nakúpil v GM za spolu
vyše 60 mld. USD verejných zdrojov čistú hodnotu mínus 54 mld. USD. Podľa
dohody odborárom pripadne 12,5% spoločnosti, Kanadskej vláde 12,5%
a vlastníkom dlhopisov len 10%.

Problém nie je v tom, že
by GM nevedela predať autá. Napriek poklesu jej podielu na trhu stále predávala
viac áut ako ostatné automobilové spoločnosti v USA. Jej problém bola
neefektivita výroby (vysoké náklady, nepotrebná výrobná kapacita)  a vysoké zadlženie. Menšie automobilky ako
Honda, Subaru a iné sú v Amerike ziskové napriek tomu, že predávajú len zlomok
áut, ktoré predávalo GM.

Preto by sa
reštrukturalizovaná GM mala zamerať na jediný cieľ - výnosnosť. Je to ale
možné, keď 60% bude patriť americkej vláde? Prezident Barack Obama síce
vyhlásil, že chcú zaujať prístup "ruky preč" (teda nezasahovanie do
riadenia podniku), ale napriek tomu, už teraz stanovil tri hlavné ciele pre GM:
zisk, produkcia ekologickejších áut a zachovanie pracovných miest. Ale čo v prípade,
že sú tieto ciele nezlučiteľné? "Nová generácia ekologických áut",
ktorú chce Obamova vláda presadiť, by znamenala nové vysoké náklady na vývoj a
zmeny štruktúry výroby. Zároveň je tu veľká pravdepodobnosť, že ich nebude
možné v blízkej dobe predávať za ceny prijateľné pre spotrebiteľov. Inak
povedané, ak chce americká vláda, aby GM opäť prosperoval, musí dať ziskovosť
ako hlavný a jediný cieľ. Žiadne ekologické autá, žiadne udržanie zamestnanosti
a iné sociálne alebo politické ciele.

Podľa prezidenta Obamu zoštátnenie
spoločnosti  je jediná cesta, ako pomôcť
GM. Možnosť, že by sa GM dostal pod svojich veriteľov ani nebral ako možnosť,
pritom oni by mali jediný záujem - dosahovať zisk.

General Motors je dlhodobo nefungujúca spoločnosť. Už predošlé štátne
podpory dokázali, že akékoľvek nalievanie peňazí do takejto spoločnosti bolo
len zbytočným  plytvaním a predlžovalo jej
neefektívne hospodárenie. Nutný bankrot aj tak nastal a najlepšie by bolo,
keby mu bol ponechaný prirodzený priebeh, keď by spoločnosť bola prevzatá
veriteľmi, ktorí by najlepšie vedeli posúdiť, či reštrukturalizácia GM pomôže pre
obnovenie jej produktivity, alebo treba zhasnúť a rozpredať aktíva. Miesto
toho sa americká vláda rozhodla zvýšiť 
štátny dlh tým, že kúpila Američanom z ich vlastných daní zadlženú skrachovanú
spoločnosť, do ktorej vlastne ani nechce zasahovať, len chce, aby vyrábala
autá, ktoré sa budú s najväčšou  pravdepodobnosťou problematicky predávať.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards