Nemecko zníži dane

Nová nemecká koalícia sa zaviazala do
roku 2011 znížiť dane
. Kompromis medzi konzervatívcami a liberálmi znamená
zníženie daní o 24 mld. Eur. Tento krok je pritom v ostrom protiklade
vyjadrením
prezidenta Nemeckého ústavu pre hospodársky výskum (DIW) Klausa Zimmermanna
,
ktorý pred 2 mesiacmi očakával povolebné zvyšovanie daní.

Nemecko zníži dane

Zatiaľ  je však známy
iba celkový objem peňazí, ktorý štát ľuďom v konečnom dôsledku nezoberie
a nie mechanizmus, teda konkrétne sadzby alebo výnimky, ktorými sa
k tomuto výsledku dopracujú. Isté je, že budú okresané priame dane
a menej zaplatia zamestnanci a rodiny. Na Slovensku by obdobné zníženie
znamenalo rôzne hodnoty podľa uhla pohľadu, ktorý zvolíme:

1. Vláda znížila dane o nominálne rovnakú sumu

2. Vlada by sa vzdala rovnakého percenta z HDP

3. Vláda by sa vzdala rovnakého percenta z HDP vyjadreného
paritou  kúpnej sily

4. Vláda sa vzdá rovnakého percenta z verejných príjmov

5. Vláda sa vzdá rovnakého percenta zo svojich príjmov

Abstrahujme od faktu, že u nás väčšina dane
s príjmov fyzických osôb plynie samosprávam, a skúsme vypočítať, ako
by sa u nás znížila sadzba dane z príjmu fyzických osôb, ak by
výpadok celej sumy, porovnateľný so znižovaním v Nemecku, znášala samotná
vláda.

Ak by sa slovenská vláda vzdala percentuálne rovnakej časti
svojich príjmov ako vláda nemecká, daň z príjmu fyzických osôb by mohla
byť znížená na 16,55 percenta, čo by štátu za jedno volebné obdobie spôsobilo
výpadok 852,6 mil. €. Prepočet zmeny sadzby dane vyplývajúcich z ukazovateľov
v prvej tabuľke popisuje druhá tabuľka v poslednom riadku.

Zdroj: Eurostat

Zdroj: vlastné prepočty

* Koeficient vyjadruje pomer medzi nemeckým
a slovenským ukazovateľom.

Najnižšia sadzba by mohla byť zavedená, ak by sme znížili
sadzbu dane na základe prepočtu na počet obyvateľov. Aj v prípade prepočtu
podľa výšky príjmov verejnej správy, by mohla byť sadzba znížená o viac
ako 1%.

Samozrejme, zníženie daní má aj svoje negatíva v prípade, že nie je
sprevádzané adekvátnym znížením výdavkov. Ľudia budú totiž spotrebovávať nie za
svoje, ale za peniaze budúcich generácii. Na to, či bude nemecká vláda rovnako ochotná
šetriť, si ale bude treba ešte počkať.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards