Zdanenie benefitov

Česká
republika plánuje zaviesť zdaňovanie železničiarskych benefitov
. Tento krok
vyvolal búrku nevôle u  odborov až do tej miery, že sú ochotné vyhlásiť
generálny štrajk
. Odhliadnime teraz od morálneho problému, či štátni
zamestnanci majú právo štrajkovať (obmedzovať ostatných ľudí) kvôli tomu, že stratia
výhodu dotovanú z daní ostatných ľudí. Pozrime sa na zvláštnosti
zdaňovania takýchto benefitov.

Zdanenie benefitov

Zdaniť by sa mali  železničné preukazy (tzv. režinky) pričom by sa po
novom mala za základ dane pre výpočet DPH brať „cena obvyklá“. To je však
v prípade Českých dráh hlavolam, keďže obdobný produkt nepredávajú. Celoročný
lístok existuje len na I. triedu (22 000 Kč), čo by znamenalo popri 200 Kč
poplatku za samotnú režinku, zaplatenie 4400 Kč ako DPH.

Takáto forma zdaňovania nie je práve najšťastnejšia. DPH ma totiž
zdaňovať spotrebu, pričom tu sa jedná o nefinančný príjem od
zamestnávateľa. Elegantnejším riešením by bolo zdanenie rozdielu medzi cenou
režinky a skutočnou cenou podobného lístka daňou z príjmu. Napriek
podivnej forme zdanenia, ktorá má pôvod v (zatiaľ dobrovoľnej) smernici EÚ, by
tento krok priniesol pozitívum v zmysle priblíženia ceny tohto neodôvodneného
benefitu ku jeho skutočnej cene.

Problémom je ale aj existencia určitej neprehľadnosti v
dotovaní železníc, ktorá železniciam umožňuje vydávať práve benefity, akými sú
režinky. Štát následne takýmto zdaňovaním tieto benefity okliešťuje. To je samo
osebe spravodlivé, keďže aj súkromný sektor musí benefity zdaňovať, ale štát si
tým vracia peniaze naspäť do rozpočtu. Týmto de facto znižuje sumu pôvodnej dotácie,
ktorej pôvodný negatívny efekt ale ostáva.

Bude zaujímavé sledovať dopad prípadného zavedenia zdanenia
na počet režiniek. Tých je v Česku približne 200 tis., čo zodpovedá počtu
93 tis. na Slovensku
. Jednoduchým vynásobením by Česko malo týmto krokom
získať 880 mil. Kč, resp. zaznamenať pokles počtu režiniek.

Režinky sú akousi Pandorinou skrinkou železníc. Nikto nevie povedať, ako
vplývajú režinkári  na vyťaženosť vlakov.
K zvýšeniu transparentnosti a odhadu nákladov ich používania by okrem
zvýšenia ich ceny prospelo aj zavedenie vydávania lístkov s cenou 0 Kč (€)
pre ich majiteľov. Tým by sa ukázala reálna potreba existencie spojov, keďže
teraz je takýto druh cestovanie nesledovaný a samotné železnice nemajú vôbec
predstavu, koľko percent ich zákazníkov jazdí bez platenia.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards