Stanovenie optimálnej ceny

Európsky
súdny dvor zamietol námietky mobilných operátorov o regulácii cien
roamingu.
"V tomto kontexte Súdny dvor uvádza, že úroveň
maloobchodných poplatkov za medzinárodné roamingové služby bola v čase prijatia
uvedeného nariadenia vysoká a pomer nákladov a cien nie je taký, aký by bol
bežný na plne konkurenčných trhoch,"
píše
tribunál v prehlásení.

Stanovenie optimálnej ceny

Európsky súdny dvor postupne preberá na seba právomoci
rozhodovať o živote občanov. Vo svojom rozhodnutí pritom zopakoval úvahu
a ideológiu regulátora. Ďalší príklad toho, že súkromné podnikateľské
subjekty sa majú dôvod obrátiť na súd len vtedy, ak chcú niečo získať  v súlade s regulačnou politikou
komisie (viď
prípad Microsoft)
, a nie keď potrebujú pred ňou ochrániť. Kde je slabé
miesto cenových regulácií?

Vysoký zisk indikuje vysoký dopyt resp. nedostatočnú ponuku.
Tento signál pre trh znamená potrebu dodatočného kapitálu. Regulácia ceny teda môže
znamenať v budúcnosti pomalší alebo žiadny pokles cien pre hovory v rámci
krajiny či iné služby mobilných operátorov, prípadne zníženie investícii. Navyše,
pokus regulátora o stanovenie akejsi optimálnej ceny nie je ani teoreticky
uskutočniteľný, pretože nikdy nebude mať o situácii na trhu také množstvo
informácii, ako má samotný podnikateľ. Ten pri určení ceny zohľadňuje enormné
množstvo faktorov, vrátane očakávaní budúceho vývoja a príležitostí. Inak by
bolo možné a optimálne centrálne stanoviť ceny úplne všetkých tovarov
a služieb.

Otázne je aj, čo súd zobral ako normu - plne konkurenčný trh.

Týmto krokom sťaží vstup konkurentov na trh, pretože budú
mať kvôli nižšiemu zisku aj nižšiu motiváciu naň vstúpiť. Na druhej strane sa
dá so súdom v niečom súhlasiť. Na trhu, kde je počet operátorov regulovaný
štátom, rozvinutú hospodársku súťaž naozaj nemožno čakať. V tom prípade
ale regulácia odstraňuje iba dôsledky predošlej regulácie.

Zaujímavý je napríklad aj fakt, že je regulovaná cena jedného
produktu. Pri roamingu navyše nejde ani o životne dôležitú službu, ale
v podstate o luxusný statok. Reguláciu roamingu možno prirovnať
k pekárni a croissantu ako jednému z mnohých produktov , ktoré
vyrába.

Na reguláciu ceny croissantu doplatia všetci zákazníci pekárne,
pretože len kvôli vyššej cene croissantu mohli mať doteraz nižšie ceny ostatného pečiva, prípadne mohla pekáreň viac investovať
do rastu svojich kapacít či nových produktov, ktoré dnes a zajtra umožnia
cenu znížiť.

Relatívne znevýhodnenie jedného odvetvia má za následok presmerovanie kapitálu
do výnosnejších odvetví. Permanentná rozsiahla regulácia všetkých odvetví
následne vedie k presmerovaniu kapitálu napr. do štátnych dlhopisov, alebo
do odvetví so štátom garantovaným monopolom resp. cenami.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards