Cena štátu v Prešove

Juraj Karpiš z INESS vysvetľoval dňa 2.12.2010 študentom
Súkromnej obchodnej akadémie v Prešove podstatu fungovania verejných
financií a predstavil im portál Cena štátu.

Cena štátu v Prešove
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards