Nový rok v znamení horšej konkurencieschopnosti

Už nejakú chvíľu sú známe verzie troch najvýznamnejších rebríčkov ekonomickej slobody pre rok 2012. Ani jeden z nich nepriniesol pre Slovensko pozitívne správy.

Nový rok v znamení horšej konkurencieschopnosti

K najväčšiemu poklesu prišlo v hodnotení Global Competitiveness Index od Svetového ekonomického fóra, kde sa Slovensko prepadlo zo 60. na 69. miesto. Naše umiestnenie je najhoršie a prepad najväčší spomedzi krajín V4. Ako najväčšia prekážky sú vnímané korupcia, neefektívnosť štátnej byrokracie a neflexibilná regulácia práce. Od svojho vrcholu v roku 2005 (36. miesto) sa konštantne prepadáme.

V Indexe ekonomickej slobody od The Heritage Foundation Slovensko obsadilo 51. miesto. Z krajín V4 za nami ešte skončilo Poľsko, avšak prepad bol opäť najväčší, keď sme stratili 2.5 bodu z hodnotenia. V tomto rebríčku sa sústavne prepadáme už od roku 2008. Dole nás opäť ťahá korupcia a slabé právne prostredie, ale aj narastajúce výdaje vlády a zabrzdenie privatizácie.

Aj v rebríčku Doing Business od Svetovej banky sme sa oproti minulému roku prepadli, zo 43. na 48. miesto. Slabou útechou nám môže byť, že aspoň v tomto jednom sme na tom mierne lepšie, ako kolegovia z V4. Tu máme najnižšie skóre v oblasti ochrany investorov (111. miesto) a daní (130. miesto).

Nová vláda, nech už bude tvorená ktorýmikoľvek stranami, si musí uvedomiť , že fiškálna konsolidácia musí ísť ruka v ruke so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Napriek tradične deklarovanej odhodlanosti v programoch takmer všetkých strán sa zatiaľ ani len nepodarilo zastaviť pád.

 

Voľný pád Slovenska v GCI rámci EU-12 (nové členské štáty)

 

 

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards