Cato predstavuje HumanProgress.org

Drahí priatelia slobody, s potešením by som vás chcel informovať o spustení novej webstránky inštitútu Cato:
HumanProgress.org.

Cato predstavuje HumanProgress.org

Zatiaľ čo dôkazy z akademických inštitúcií a medzinárodných organizácií ukazujú dramatické zlepšenie podmienok ľudského bytia – najmä v rozvojovom svete – často existuje široká medzera medzi realitou a vnímaním verejnosti. Dúfame, že pomôžeme napraviť vnímanie stavu ľudstva pomocou empirických dát, ktoré sa zameriavajú na dlhodobý vývoj naprieč svetom.

Spracovaním týchto rozsiahlych dát prístupným spôsobom chceme poskytnúť užitočný zdroj pre akademikov, žurnalistov, študentov a širokú verejnosť. Dúfame, že táto webstránka povedie k väčšiemu uvedomeniu si zlepšujúceho sa stavu sveta a bude podporovať inteligentnú debatu o príčinách ľudského pokroku.

Ocenili by sme, ak by ste pomohli šíriť stránku HumanProgress.org a linkovať ju z vašich vlastných stránok.
Ďakujeme!

Marián L. Tupý, Ph.D.
Autor je Senior Policy Analyst v Center for Global Liberty and Prosperity, Cato Institute

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards