2 % pre INESS

V INESS sme len za minulý rok vydali desiatky publikácií, blogov, vlogov, zapojili sme 6500 študentov do Ekonomickej olympiády a spolupracovali sme so stovkami učiteľov, ktorí využívajú naše učebné pomôcky Cena štátu. Zorganizovali sme 40 podujatí, zverejnili portál Cena zamestnanca, vydali knihu Pokrok bez povolenia a bojovali proti nezmyselným návrhom zákonov ako odvod pre reťazce či rekreačné poukazy. Všetko by sme však nemohli realizovať bez podpory našich priaznivcov. Aj Vaše 2 % nám pomôžu pokračovať v našej činnosti. Vďaka Vašej podpore môžeme aj naďalej vzdelávať mladú generáciu a nastavovať zrkadlo súčasným aj budúcim politikom.

2 % pre INESS

 

Ako na to?

  • Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a uveďte údaje INESS. Predvyplnený formulár nájdete tu.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daňovník- zamestnanec môže určiť len jedného prijímateľa.

 

  • Ak ste živnostník:

Občan, živnostník, či SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej organizácii. Vo vašom daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel.

 

  • Ak konáte v mene firmy:

V daňovom priznaní pre právnické osoby nájdite VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplňte údaje INESS (strana 12).

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

IČO: 30798442

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

 

 

Ďakujeme!

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards