INESS spúšťa portál cenazamestnanca.sk

Do popredia verejného záujmu na Slovensku sa v posledných rokoch dostala téma výšky miezd zamestnancov v slovenskej ekonomike.

INESS spúšťa portál cenazamestnanca.sk

Časť politického spektra využila túto tému ako plavidlo, s ktorým vyrazili na more populizmu. Zaznamenali sme mnohé rétorické pokusy vraziť klin medzi zamestnancov a zamestnávateľov na Slovensku a rozdúchavať nenávisť vytváraním mýtu o lakomých podnikateľoch. Niektoré výroky týkajúce sa miezd, ktoré kolujú sociálnymi, ale aj masovými médiami, môžeme pokojne označiť nálepkou „hoax“. No téma miezd sa pretavila aj do reálnych hospodárskych politík, ktoré sťažili zamestnávanie na Slovensku a postavili ekonomiku do nevýhodnej pozície v prípade hroziacej recesie.

Veľmi často sa však zabúda na fakt, že číslo, ktoré vidíme prezentované ako „mzdu“ v inzerátoch, či pracovných zmluvách, má ďaleko od toho, čo pod pojmom „mzda“, alebo skôr osobný náklad, alebo cena zamestnanca, rozumie zamestnávateľ. Preto sa INESS do debaty o mzdách rozhodol vstúpiť s novým portálom cenazamestnanca.sk.

Jadrom tohto portálu je kalkulačka, ktorá na základe vstupov zadaných návštevníkom vypočíta „cenu“ konkrétneho zamestnanca. Oproti rôznym kalkulačkám superhrubej mzdy, ktoré sa vyskytujú na internete má cenazamestnanca.sk viacero významných rozdielov.

Užívateľ si vďaka 15 parametrom môže nadefinovať zamestnanca z reálneho života. Nezadáva len mesačnú mzdu, ale aj koľko práce vykonáva v noci, či cez víkend, či má 13. a 14. plat, rizikovú prácu alebo koľko má rokov a koľko kolegov. Kalkulačka na cenazamestnanca.sk následne tieto dáta spracuje a výstupom je náklad na reálne odpracovaný čas.

Príklad: Cena zamestnanca Róberta

Pán Róbert pracuje v továrni na traktory s 250 zamestnancami v kontinuálnej prevádzke. Inzerovaná hrubá mesačná mzda na jeho pozícii je 750 eur. Róbert mesačne odrobí 6 nočných zmien, jednu sobotu, jednu nedeľu a 10 hodín nadčasov. Spoločnosť oceňuje ťažkú prácu zamestnancov 13. a 14. platom vo výške 500 eur. Róbert využíva aj dopravu do práce firemným autobusom, dostáva aj permanentku do fitness centra v hodnote 60 eur ročne. Ako 36-ročný človek si užíva 5 týždňov dovolenky s rekreačným poukazom, návštevami lekára strávi tri a pol dňa ročne a rovnako tak často sprevádza k lekárovi svoje deti. V práci televíziu síce nepozerajú, jeho zamestnávateľ však musí aj za Róberta platiť koncesionárske poplatky.

Zmluvná mzda 750 eur v hrubom predstavuje 4,31 eur na hodinu. V skutočnosti však zamestnávateľ za každú hodinu, ktorú Róbert reálne strávi prácou, zaplatí 9,32 eur. Cena zamestnanca Róberta tak je o 116% vyššia než suma, ktorú vidí Róbert vo svojej zmluve, či prípadný záujemca o túto prácu v inzertných novinách. Jeho čistá mzda je vďaka príplatkom 734 eur. Zamestnávateľ však za jeden 174-hodinový reálne odpracovaný mesiac musí vynaložiť náklad 1622 eur. To je o 121% viac.

Súčasťou portálu je aj séria videí, ktorá je súčasťou série vlogov Na Vŕšku. Na portáli sa budú zjavovať aj komentáre a analýzy týkajúce sa miezd, ktoré pripravili analytici INESS.

Rast reálnych miezd je prirodzeným a žiadaným javom v zdravej rastúcej ekonomike. Ak sa však tento rast snažia „stimulovať“ politici svojimi častokrát veľmi krátkozrakými opatreniami, môžu dosiahnuť presný opak – menej pracovných miest, nižšie reálne mzdy a viac sociálnych skupín vytlačených z trhu práce.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards