Ľady sa pohli

Jedným z pozitívnym príkladom, že postupné zmeny v podnikateľskom prostredí sa dejú je, že podnikateľov viac nemusia strašiť pokuty za nepravdivé čestné prehlásenie brigádnika v prípade, že si uplatňuje odvodovú výnimku.

Ľady sa pohli

V čestnom prehlásení brigádnik prehlasuje, že si u daného zamestnávateľ uplatňuje odvodovú výnimku a súčasne si ju nebude uplatňovať inde. Ak zamestnávateľ zamestnával na dohodu o brigádnickej práci študenta (od 1. júla 2018 aj dôchodcu na dohody), ktorí podpíše čestné prehlásenie, že si uplatňuje odvodovú výnimku, nemal žiadnu možnosť overiť si, či študent nepodpísal takéto prehlásenie aj u iných zamestnávateľov. Touto odvodovou výnimkou šetria financie nielen študenti, resp. dôchodcovia, ale aj samotný zamestnávatelia, keďže do príjmu 200 eur nemusia byť okrem úrazové a garančného poistenia hradené ďalšie sociálne poistenia.

Problémom bolo, že v prípade, ak študent mal viacero brigád, tak sa stávalo, že podpísal viacero čestných vyhlásení a uplatňoval si odvodovú úľavu u viacerých zamestnávateľov, čo právna úprava neumožňuje. Následne vedela Sociálna poisťovňa veľmi jednoducho kontrolovať nárokovateľnosť tejto výnimky, keďže všetky údaje o poistníkoch má. Okrem doplatenia odvodov, ktoré by inak odviedol, musel zamestnávateľ uhradiť aj vysoké penále, pričom mu hrozilo aj uloženie pokuty. Zamestnávateľ už ale často nevedel získať od letného brigádnika peniaze nazad, keďže nemusel u zamestnávateľa už viac pracovať.

Na základe 1. balíčka na zlepšenie podnikateľského prostredia sa ľady pohli a zamestnávateľov upozorní hláška v systéme Sociálnej poisťovne v prípade, že budú chcieť nahlásiť študentov či dôchodcov s výnimkou. Komplexné riešenie problematiky úľav na sociálnom poistení má priniesť až ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, ktoré malo byť účinné už od januára 2019, ale vzhľadom na nepripravenosť poisťovne to bude najskôr až v roku 2021.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards