Nová éra u starého predsedu?

Programové vyhlásenie vlády ako celok zásadne neprekvapilo. Vo vysokej miere sa prekrýva so sociálno-demokratickým manifestom, ktoré nedávno zverejnila Brigita Schmögnerová so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom. Cítiť z neho snahu politiky viac sa vmontovať do našich každodenných životov, od kultúry, až po podnikanie. Vyššie dane, viac regulácii, viac koncentrovanej moci.

Nová éra u starého predsedu?

No v PVV sa nájdu časti, ktoré z celku trocha vytŕčajú – školstvo a zdravotníctvo. Pozrime sa na zdravotníctvo. A rovno si napíšme, že nejde len o text PVV, ale aj o fakt, že ministerka si na miesto štátneho tajomníka vybrala všetkým dobre známeho Michala Štofka. Ťažko nájsť človeka, ktorý by mal podobnú kombináciu prehľadu, skúsenosti s fungovaním ministerstva, komunikačné linky s celým sektorom a osobný entuziazmus hýbať vecami. Ministerka tým naznačila, že neprišla na ministerstvo len kúriť. Unikátom v PVV je aj odhodlanie zmeniť organizačnú štruktúru samotného Ministerstva.

No nesmieme zároveň zabudnúť, že staro-nový predseda vlády má bohatú históriu. Neváhal verejne zhodiť riaditeľa VšZP, či potopiť vlastnú ministerku vtedy, keď to uznal za politicky vhodné. Ak sa mu niečo znepáči, určite nezaváha „robiť poriadky“. Výtlak ministerky nemusí stačiť na to, aby podržala svojich ľudí, alebo dokonca samú seba. Aktuálne odloženie optimalizácie siete nemocníc a čoraz jasnejšie naznačované prekopanie celého plánu naznačuje, že reformy to zase tak jednoduché mať na ministerstve nebudú.

Co je psáno, to je dáno

Dajme politiku bokom a pozrime sa na PVV. Zdravotnícka časť obsahuje pomerne dosť konkrétnych bodov, ktoré sú buď prihlásením sa k už rozbehnutým aktivitám, alebo novými iniciatívami. Zjavujú sa evergreeny ako nárok, tento aj so zdôraznením viacerých rozmerov (vecný, časový, geografický). To je na jednej strane dobre, v PVV konečne nenájdeme žonglovanie s unitárom ako v minulosti. Rovnako je kľud od témy zisku (bodaj by aj nie, keď je zregulovaný).

Na strane druhej technokratickosť znamená, že neprídu dramatické zmeny, napríklad v podobe nominálneho poistného, konkurenčných poistných produktov, privatizácie VšZP a podobne. Bohužiaľ to ale znamená aj to, že v PVV sa priamo neobjavuje ani téma pripoistenia.

Významná časť programu sa venuje vzdelávaniu (vrátane duálneho vzdelávania, či inštitútu národnej akreditácie) a potrebe úprav kompetencií, vrátane presunu medzi zdravotníckymi a nezdravotníckymi pracovníkmi. Zaujímavosťou je audit normatívov a „následne revíziu právnych predpisov, ktoré definujú požiadavky na personálne zabezpečenie ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení“ – to môže signalizovať zreálnenie zákonných požiadaviek vzhľadom ku kapacite systému.

V oblasti financovania vyhlásenie tvrdí, že „Zadefinujeme výšku celkových zdrojov vrátane úhrady za poistencov štátu na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych očakávaní, vychádzajúc predovšetkým z dopytu po zdravotnej starostlivosti, plánovaných reforiem, dlhu nemocníc a kapitálových potrieb“ - chválime kalkuláciu dlhu a kapitálových potrieb. No akékoľvek ukotvenie výdavkov k dopytu bude problematické, keďže dopyt je nekonečný.

Počkám si na to, čo vyplynie zo zámeru „zriadime Radu pre rozpočet verejného zdravotného poistenia“, respektíve aká bude pridaná hodnota takejto platformy.

V prípade novej bratislavskej nemocnice je použitý veľmi všeobecný jazyk. Je teda pravdepodobné, že je stále otvorená možnosť inej lokality ako sú Rázsochy. To by znamenalo totálny reštart celého projektu, ale radšej neskôr a poriadne, ako nasilu a zle.

Pridanie zdravovedy do školských osnov samo o sebe znie chvályhodne. Bohužiaľ, politici majú tendenciu pridávať neustále ďalšie hodiny (telesná výchova, dejepis...), ak nebude zdravoveda súčasťou existujúcich hodín, hrozí, že bude mať vďaka dlhšiemu sedeniu v lavici presne opačný efekt na zdravie.

Medzi riadkami

Jazyk a obsah zdravotníckej časti PVV má nádych formálneho dokumentu ako v nejakom eurofondovom projekte. Vyplýva z neho vcelku jasná predstava, čo chce ministerstvo najbližšie štyri roky robiť. S väčšinou bodov je ťažké nesúhlasiť, sú vecné a potrebné. No autori zároveň nijak nevybočili z mantinelov. Takýto dokument sa nedá čítať odosobnený od politickej reality. Preto je mi jasné, že žiadne veľké zmeny nemali šancu. Preto držím palce, aby sa podarilo dosiahnuť aspoň to, čo si Ministerstvo zaumienilo. Mnohé z tých „technických“ bodov sú totiž na stole aj viac ako dekádu a nie a nie dôjsť do cieľa. Aj ich dokončenie bude preto úspech.

Ozdravme.sk, 15.11.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards