Obedy zadarmo, ktoré rodičia musia platiť

Keď ekonómovia komentujú výmysly politikov, zvyknú sa zameriavať na širšie, makro dopady. Rovnako to bolo aj pri obedoch zadarmo.

Vytýkal som tomuto opatreniu, že je drahé, lebo je plošné. Plánovaných 120 mil. eur by sa dalo použiť na pomoc chudobným deťom, ktoré ju naozaj potrebujú.

Obedy zadarmo, ktoré rodičia musia platiť

Namiesto toho dotujeme obedy všetkým deťom, ktoré už na obedy chodia, alebo tam z dobrých dôvodov nechodili.

Nehovoriac o tom, že chudobné deti už mali nárok na obedy zdarma aj predtým a z ich pohľadu sa teda nič nezmení. Okrem pocitu, že nie sú samé, ktoré dostávajú dotáciu na obed.

Čo však ekonóm nedokáže až tak dobre predvídať, sú dopady na mikroúrovni. Teda ako obedy zadarmo ovplyvnia každodenné fungovanie škôl, jedální, detí a rodičov.

Ale keďže išlo o nepripravené opatrenie od stola, ktoré zasiahne státisíce ľudí, mohli sme si byť istí, že nejaké budú. A budú často nezamýšľané.

O to viac, keď návrh obedov zdarma neprešiel celým legislatívnym procesom, neboli vypracované adekvátne štúdie dopadov, nevieme vlastne ani aký je cieľ opatrenia a analytici hodnoty za peniaze nemali možnosť pripraviť alternatívy, ako ho dosiahnuť.

Ešte v čase prijímania zákona sa ozvali mestá a obce, že nemajú dostatočné vybavenie kuchýň. Rýchlo sa vtedy hľadalo riešenie a minister Richter prisľúbil extra dotáciu na nákup hrncov a šporákov.

Ani to nepomohlo a reformu sa od nového kalendárneho roka spustiť nepodarilo. Obedy zadarmo začali dostávať len deti v predškolských zariadeniach.

Skutočný záťažový test reformy prišiel len pred pár dňami. A ukázal, že problémov na mikro úrovni je viac ako dosť.

Rodičov najskôr prekvapilo, že aj napriek bezplatnosti obedov musia mnohí stále platiť.

Niekto mesačne 9 eur, niekto 15 eur a niekto dokonca 30 eur, čo je o 5 eur viac, ako to bolo pred prázdninami.

To však nie sú zďaleka jediné nezamýšľané dôsledky. Objavili sa prípady, kedy sa k obedu zadarmo nedostali deti, ktoré sa predtým v jedálňach stravovali. A to z dôvodu dlhého čakania v radoch.

Jedálne a výdajne nie sú nafukovacie. Rodičia tak musia niečo uvariť doma, alebo platiť deťom obed mimo školy.

Taktiež hrozí kvôli nevydaným, neodhláseným obedom zvýšené plytvanie jedlom, čo znamená vyšší odvoz organického odpadu a vyššie náklady pre školy.

Do tohto zoznamu dopadov musíme pridať ešte jeden. Čas.

Manažérsky a učiteľský personál sa nemôže venovať v plnej miere vzdelávaciemu procesu, lebo nakupuje hrnce a plánuje minútový harmonogram, kedy musí každá trieda odísť z jedálne.

Zhrnuté a podčiarknuté - obedy zadarmo predstavujú prípadovú štúdiu ako nezvyšovať verejné výdavky.

Spoločnosť nie je stroj, kde môžete otočiť páčkou a len tak pridať nové koliesko. Politické zásahy do chodu spoločnosti vždy vyvolajú množstvo nezamýšľaných dôsledkov a je preto dôležité, aby boli naozaj kvalitne pripravené.

Nehovoriac o tom, že ide často o jednosmerný proces. Politici nevedia cúvať.

Ťažko sa teraz bude hľadať politická vôľa na razantnú zmenu schémy obedov zadarmo alebo jej úplne zrušenie. Najpravdepodobnejší scenár je ten, že časom za obedy sa skutočne v jedálňach platiť nebude.

Platiť za ne sa bude pri podávaní daňového priznania.

 

SME 26.09.2019

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards