Priorita na rok 2018 v štátnom rozpočte

Ak prijmeme zjednodušujúci predpoklad, že vláda má svoju prioritu tam, kde v najväčšej miere zvýši verejné zdroje, tak tohtoročnou prioritou je kultúra.

Priorita na rok 2018 v štátnom rozpočte

Ministerstvo kultúry malo minulý rok rozpočtované výdavky na úrovni 244 mil. eur. Tento rok sa tento rozpočet navýšil o 36,5 mil. eur. To je navýšenie o 15 %, čo je zďaleka najvyšší rast výdavkov z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Pritom treba upozorniť, že nejde o žiadne „umelé“ nafúknutie cez financovanie eurofondami. Navýšenie je financované priamo zo štátneho rozpočtu.

Pri podrobnejšom pohľade je zrejmé, že rastú predovšetkým výdavky na bežné transfery a kapitálové výdavky. Tie prvé rastu z 171 mil. eur na 203,2 mil. eur. Tie druhé z 20,3 mil. eur na 37 mil. eur. A tento nárast ide predovšetkým na zvýšenie Inštitucionálnej podpory rozpočtových a príspevkových organizácií a na podporu ich rôznych kultúrnych aktivít. Pod tým si treba predstaviť podporu divadiel, koncertnej činnosti a umeleckých súborov, výtvarného umenia, múzeí, literatúry atď.

Konkrétne sa zvyšujú dotácie pre rozpočtovú organizáciu: Slovenská národná knižnica v Martine (z 9,8 mil. na 13 mil. eur). Z príspevkových organizácii si najviac polepšili: Múzeum Slovenského národného povstania (z 2,6 mil. eur na 3,1 mil. eur), Slovenská národná galéria, kde prebieha rekonštrukcia budovy (z 15,8 mil. eur na 30,6 mil. eur), Slovenské národné divadlo (zo 16,4 mil. eur na 18,6 mil. eur) alebo Štátne divadlo Košice (z 4,5 mil. eur na 5,3 mil. eur). Okrem toho muselo ministerstvo investovať do vypracovania projektovej dokumentácie pre Slovenské národné divadlo a vybudovanie depozitára pre Slovenské národné múzeum v Seredi. Okrem organizácií navýši ministerstvo rozpočet aj Fondu na podporu umenia z 15 mil. eur na 20 mil. eur. Novovzniknutý fond na podporu umenia menšín si pripíše 8 mil.eur.

Porastú aj mzdové výdavky ministerstva z 12,4 mil. eur na 13,7 mil. eur. Tento nárast ministerstvo vysvetľuje potrebou udržať projekty, ktoré realizovalo v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. K tomu treba pridať aj zvýšenie počtu zamestnancov ministerstva o 14 osôb. V rámci rozpočtových a príspevkových organizácií ministerstva sa má zvýšiť zamestnanosť z 1222 osôb na 1249 osôb.

Okrem nových priorít a navyšovania rozpočtov plánuje financovať ministerstvo aj svoje klasické položky ako dotácia pre RTVS vo výške 26 mil. eur alebo dotácia pre cirkev a náboženské spoločnosti vo výške 41 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards