Šifry bez povolenia

Šifrovacia aplikácia Threema má o reklamu na Slovensku postarané. Nebyť babráctva jej používateľa, kauza desaťročia by možno uviazla v mŕtvom bode. Asymetrické šifrovanie je pevnosť, ktorú len veľmi ťažko dobiť.

Šifry bez povolenia

Príbeh moderného šifrovania sa začal písať v 70. rokoch na vedeckej konferencii, kde istý profesor zo Stanfordu prezentoval nový výskum. Nebol to však jeho vlastný výskum, ale výskum jeho dvoch žiakov, ktorí ticho sedeli v publiku. Nesedeli tam preto, že by im profesor chcel ukradnúť slávu, ale preto, lebo ich chránil pred vládnymi agentmi.

Pár týždňov pred konferenciou prišiel totiž na fakultu list od federálne­ho úradu s varovaním, že ak jej študenti výskum odprezentujú, bude sa to pova­žovať za vlastizradu. Právnici ubezpečili vedenie, že ak by sa agenti naozaj pokúsili o žalobu, škola by mala spor bez problémov vyhrať na základe prvého dodatku ústavy, ktorý chráni slobodu prejavu. Avšak fakulta mohla preplatiť len právny spor so svojím profesorom, nie so študentmi.

Klasický spôsob šifrovania vyzerá asi takto: najskôr zakódujete správu do matematických znakov, a potom aplikujete rôzne zložité matematické úkony. Keď ju chce niekto na druhej strane prečítať, použije ten istý postup – len opač­ným smerom. Je to ako zamknúť správu zámkom a odovzdať niekomu rovna­ký kľúčik, aký máte vy, aby si ju mohol odomknúť a prečítať. Takéto šifrovanie sa nazýva symetrické šifrovanie.

Spomínaní akademici pracovali na novom spôsobe šifrovania, ktorý vystrašil americkú vládu. Asymetrickom. To nepoužíva jeden kľúč, ale hneď dva. Prvý, tzv. verejný kľúč, umožňuje správu zašifrovať, ale už nie dešifrovať. Na to slúži druhý, tzv. súkromný kľúč. V praxi to vyzerá tak, že svoj verejný kľúč zverejníte (aby vám ľudia mohli posielať zašifro­vané správy), ale súkromný si uschováte (aby ste tie správy mohli dešifrovať len vy). Je to ako rozdať ľuďom po celom svete otvorené pokladničky s otvorenými zámkami bez kľúčov; do pokladničky môžu zatvoriť a zamknúť správu, ale ak je už raz zatvorená, otvoriť a prečítať ju dokáže len ten, kto má súkromný kľúč.

Asymetrické šifrovanie dnes nepoužívajú len mafiáni. Nájdeme ho na sociálnych sieťach, e-shopoch, či internetbankingu, nehovoriac o kryptomenách. Bez asymetrického šifrovania by mohol hocikto čítať vaše emaily, či heslá. Bez asymetrického šifrovania by nefungovala nielen Threema, ale celý moderný internet. Jej vynálezcovia však museli šikovne manévrovať pred sekerami štátnych katov, aby ju uviedli do života. Podobných inovácií bolo v histórií desiatky. V INESS sme ich príbehy zozbierali v novej knihe Pokrok bez povolenia.

HN, 18.11.2019

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards