Duševné vlastníctvo v Sutteréne na UCM v Trnave

Vo štvrtok 28. apríla 2015 prednášal Richard Ďurana z INESS na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave v rámci AtteliérEventu na tému “Práva duševného vlastníctva – skutočné vlastníctvo alebo vynútený monopol?”

Duševné vlastníctvo v Sutteréne na UCM v Trnave

V prednáške vysvetľoval, prečo všeobecne zažitá predstava o tom, že bez patentov a copyrightov by bol technologický vývoj pomalší, či tvorivosť autorov pozvoľnejšia, stojí na vode a predložil množstvo argumentov, ktoré nielen túto predstavu vyvracajú, ale dokazujú opak. Svet bez patentov a copyrightov by sa tešil z väčšieho množstva užitočných vynálezov a väčšieho množstva umeleckých diel.

Foto:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards