Trh nevyrieši všetko

Koľkokrát v živote ste už počuli formulku „neviditeľná ruka trhu vyrieši všetko!“? Určite mnohokrát. Predpokladám, že vo väčšine prípadov to bola ironická poznámka niekoho, kto predtým poukázal na nejaký spoločenský problém – nezamestnanosť, krízu, chudobu či kriminalitu.

Trh nevyrieši všetko

Nikto, kto sa venuje štúdiu fungovania slobodného konania ľudí, teda trhu, by takúto vetu nevyslovil. Vychádza totiž z utopistickej, až náboženskej predstavy bezchybného fungovania akejsi „rajskej“ spoločnosti a nepochopenia tej skutočnej výhody trhovej spoločnosti pred spoločnosťou úradnícky regulovanou a centralizovanou.

Trh nedokáže vyliečiť rakovinu, sprístupniť zdravotnú starostlivosť v nekonečnom množstve, ani zabezpečiť každému obyvateľovi Zeme najnovšie Lamborghini a 300 dní dovolenky ročne. Pokiaľ sa ľudstvu nepodarí zvrátiť vyhnanie z Raja, budú na svete materiálny nedostatok, kriminalita, aj choroby.

Trh tieto problémy nedokáže vyriešiť – ale dokáže zlepšiť stav rýchlejšie ako konanie úradníkov a politikov. Trh nedokáže zabezpečiť, že všetci budeme mať veľa, ale dokáže zabezpečiť, že všetci budeme mať zajtra viac. Nedokáže každému zabezpečiť tú najlepšiu existujúcu zdravotnú starostlivosť, ale dokáže, že chudobní dnes nezomierajú na smrteľné choroby boháčov včerajška. A dokáže to oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, ako jeho alternatíva.

Nie je za tým žiadna mágia neviditeľnej ruky. Tá neviditeľná ruka sú v skutočnosti miliardy viditeľných rúk, ktoré vkladajú produkty do košíkov, prijímajú platby, či sa potriasajú pri uzatváraní kontraktov. Trh je efektívny preto, lebo je jediným skutočne ľudovým a sociálnym prvkom usporiadania spoločnosti. Nie zopár tisícov viac či menej šikovných úradníkov a politikov s viac či menej dobrými úmyslami, ale každý jeden človek sa na trhu spolupodieľa na rozhodovaní o tom, kam budú umiestnené zdroje spoločnosti, aby produkovali čo najviac blahobytu.

Nie nekonečno – ale stále viac.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards