INESS štipendiá

INESS v spolupráci s Nadáciou Tatra banky vyhlasujú súťaž o dve štipendiá na medzinárodný Master’s program Philosophy, Politics and Economics.

INESS štipendiá

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyhlásil dňa 2. mája 2016 v spolupráci s Nadáciou Tatra banky jedinečnú súťaž pre slovenských študentov vysokých škôl a doktorandov. Dvaja študenti môžu vyhrať plné štipendiá v hodnote 4500 eur každý na unikátny medzinárodný akreditovaný Master’s program oxfordského typu Philosophy, Politics and Economics (PPE) na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe.

Študenti budú mať možnosť študovať jednu z troch špecializácií: "Studies of Transition," "Austrian Economics" a "International Politics."

Celé štúdium prebieha v anglickom jazyku a vyučujúcimi budú svetoví profesori a experti vedení riaditeľmi špičkových amerických PPE programov prof. Michaelom Mungerom (Duke University) a prof. Petrom Boettkem (George Mason University). PPE program je možné vďaka usporiadaniu do troch trimestrov absolvovať v priebehu jedného roka.

„Pre slovenských študentov je to unikátna príležitosť učiť sa od najlepších,“ uviedol riaditeľ INESS Richard Ďurana. „Sme radi, že v rámci našej dlhodobej stratégie podpory vzdelávania môžeme dvom najlepším študentom umožniť študovať tento prestížny program,“ povedala Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky. „Medzi absolventmi PPE programov nájdeme množstvo významných osobností spoločenského diania, vyštudoval ho napríklad aj britský premiér David Cameron. Na žiadnej škole v tomto regióne sa so svojimi vedomosťami nepodelia takí veľkí myslitelia politického a ekonomického učenia,“ uviedol prof. Josef Šíma, rektor vysokej školy CEVRO Institut.

Viac informácií o PPE programe nájdete na stránke www.iness.sk/stipko, kde sa tiež môžu študenti prihlásiť do súťaže o štipendiá do 15. júna 2016.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards