Verejné konzultácie k reforme DPH v EÚ

DPH je jednou z daní, kde si štáty nemôžu voľne stanovovať sadzbu. Minimálna sadzba DPH je 15%. Na skupiny výrobkov je však možné podľa pravidiel EÚ uvaliť nižšiu sadzbu a existuje aj inštitút (mimoriadne nízkej) supersadzby, ktorá môže dosahovať až 0%.

Verejné konzultácie k reforme DPH v EÚ

EÚ zvažuje reformu tohto systému. V rámci jej príprav môže verejnosť vysloviť svoje názory k súčasnému stavu, ako aj rôznym modelom reformy. V spolupráci s Lithuanian Free Market Institute sa ku konzultáciám pridal aj INESS. Sme čo najvoľnejšie určovanie sadzieb DPH v členských štátoch a to bez potreby žiadať výnimky.

Odpovede INESS nájdete ako PDF (anglicky) tu. Ak aj vy chcete pridať svoj názor, môžete tak spraviť na tomto linku – ale už len dnes (20. marca).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards