Poľnohospodárske dotácie idú milionárskym producentom

EÚ podporuje dotáciami hlavne veľké priemyselné
podniky,
ktoré poberajú viac ako 40% celkového objemu dotácií.
Poľnohospodárske dotácie idú milionárskym producentom

V roku
2008 boli najväčšími príjemcami poľnohospodárskych dotácií
taliansky producent
cukru Zuccheri (140mil. €), talianska banka ICBPI (180mil. €), írsky moderný
poľnohospodársky podnik Greencore (83mil. €), francúzsky svetový kurací gigant
Doux (63mil. €).

Rebríček zverejnil Farmsubsidy.org - nezisková organizácia,
ktorá propaguje transparentnosť v poľnohospodárskych dotáciách. Analytici Farmsubsidy.org
vypracovali štúdiu, ktorá ukázala, že v roku 2008 boli vyplatené viac ako
miliónové dotácie 707 príjemcom, čo činí 5-10% z celkových dotácií CAP (Common Agriculture Policy – Spoločná poľnohospodárska politika). Tieto výpočty vychádzajú z informácií 18
členských štátov, keďže ostatné štáty ešte zoznamy príjemcov dotácií za rok
2008 včas neposkytli alebo bolo veľmi ťažké sa k informáciám dostať (vrátane
Slovenska – zoznam za rok 2008 je dostupný tu).
Výskum takisto ukázal, že iba 8 krajín úplne splnilo pravidlá transparentnosti
zverejňovania informácií. Medzi krajinami, ktoré jasne porušili smernicu, bolo
aj Slovensko (Maďarsko prezentovalo informácie v 13 tisíc stranovom PDF
dokumente, ktorý nemal žiadnu štruktúru. Nemecko ako jediné odmietlo zverejniť
údaje.).

Zaujímavé údaje poskytuje
stránka aj o slovenských dotáciách z predchádzajúcich rokov. Na Slovensku bolo za roky 2004-2007 spolu
poskytnutých 35 418 mil. Sk (1 175,7mil. €) 17 500 príjemcom. Z toho okolo 220
príjemcov dostalo dotáciu viac ako 1mil. €.

Dotácie na Slovensku rozhodne nie sú určené malým poľnohospodárom. V
roku 2006 10% najväčších poberateľov dotácií dostalo 87% všetkých prostriedkov
z dotačných programov. Koncentrácia dotácií bola najvyššia spomedzi štátov
EÚ.  Najväčším prijímateľom podpôr je Agrotauris
s.r.o.
, patriaci do skupiny podnikateľa Milana
Fiľa
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards