Historky z využívania zdrojov EÚ, časť prvá

Pred týždňom zverejnil
nezávislý think-tank Open
Europe
na svojej stránke
vybraných 50
prípadov neefektívneho míňania
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ (minuloročný
prehľad nájdete tu
).
Rozhodli sme sa vybrať niektoré z týchto prípadov a spracovať ich aj
v slovenčine. Chceme tak poukázať na to, že neefektívne nakladanie
finančných prostriedkov nie je len doménou slovenských
štátnych orgánov
, ale dochádza
k nemu aj na nadnárodnej európskej úrovni.

Historky z využívania zdrojov EÚ, časť prvá

411 000 € na fitness a rehabilitačné centrum pre psov

Vo februári 2009 bola
maďarskej IT firme Gyrotech Commerical a Supplier Ltd. poskytnutá dotácia
zhruba 411 000 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spolu
s ďalšími 500 000 € pochádzajúcimi z iných zdrojov na projekt
zlepšenia životného štýlu a životného štandardu psov. Zdá sa, že
spoločnosť ktorá sa pôvodne zaoberá informačnými technológiami, požiadala
o peniaze, aby rozšírila svoje pôsobenie o vývoj hydroterapeutického
systému určeného na zlepšenie života psov. Spoločnosť použila fondy na stavbu
nových kancelárií pre centrum. Avšak kancelárie zostali prázdne, zarastené
burinou a centrum pre psy sa má ešte len zrealizovať.

Miestni obyvatelia tvrdia,
že zamestnancov firmy sídliacej v susedstve nikdy nevideli. Napriek tomu
v apríli 2009 Gyrotech dostal ďalších 13 307 € z EÚ, tentokrát
na manažérsky projekt Web-Shop zdanlivo nesúvisiaci s navrhovaným
rehabilitačným centrom. V auguste 2010 miestni úradníci
v Dregelypalank iniciovali federálne prešetrovanie v činnostiach a
financovaní Gyrotech Ltd.

900 000 € na
golfové ihrisko, hotel a kúpele pre hostí, medzi ktorými bola aj kancelárka
Merkelová

Kancelárka Merkelová bola
jednou z hostí Strelasung golf park, ktorý dostal takmer 900 000 € od
Európskeho fondu regionálneho rozvoja na ďalší rozvoj a zlepšenie
zariadenia, vrátane nového stroja na udržiavanie „greenu“ a wellness
hotela. S 18 jamkovým golfovým ihriskom svetovej úrovne a 9 jamkovým
ihriskom na ostrovčeku, cvičným ihriskom, samostatným odpaliskom a
„patovacími grínmi“ stojí platinové členstvo v klube 1 100 Eur
ročne. Členovia si tiež môžu vybrať medzi dvomi hotelmi a novými kúpeľami,
ako aj z viacerých tenisových kurtov a „Nordic walking park“. Komplex je
lokalizovaný v Meklenburg-Vorpommern na severovýchodnom pobreží Nemecka –
v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Hoci región Mecklenburg-Vorpommern
na svojej webovej stránke uvádza golfové ihrisko ako najlepší príklad toho ako
čerpať eurofondy, ihrisko zamestnalo iba 18 zamestnancov. Zostáva nejasné, či
poskytnutá dotácia EÚ vôbec pomôže vytvoriť nejaké nové dlhodobé pracovné
miesta.

1,6 mil. € švédskemu kráľovi na krytie jeho finančných
strát

Od roku 1995, kedy
Švédsko vstúpilo do EÚ, švédsky kráľ dostal približne 1,6 mil. € (14,7 mil.
SEK) dotácií na prenájom statku v regióne Flen in Sörmland. Kráľovstvo, ktorého majetok je takmer 30 mil.
€, si prenajíma 2 200 ha pôdy za symbolických 108 € (1 000 SEK) každý
rok, bez platenia nejakých daní z majetku – podľa podmienok, ktoré boli
vytvorené v 19. storočí. Podľa Švédskej poľnohospodárskej rady, len v
samotnom roku 2009 bolo švédskemu kráľovi poskytnutých  209 000 € (1 934 866 SEK) vo
forme poľnohospodárskych dotácií z EÚ.

Avšak Bensor (kráľovská
spoločnosť, ktorá prevádzkuje nehnuteľnosti) utrpel za poslednú dekádu niekoľko
finančných strát. Medzi rokmi 2000 a 2006 napríklad spoločnosť prerobila
4,9 mil. EUR a podľa zistení Švédskej televízie táto strata bola vykrytá
z dotácií EÚ. „Európske dotácie tvoria veľkú časť nášho biznisu, pretože disponujeme
takýmito druhmi pôdy. Je to ráz krajiny a pastviny, ktoré neprodukujú tak
veľa mäsa, ktoré zarábajú peniaze (z dotácií)“, povedal Jonas Kullgren, správca
kráľovskej nehnuteľnosti.

5,1 mil. € na „culture club“ pre úradníkov EÚ
v Luxemburgu

V roku 2009 EÚ kúpila „Foyer Européen“
v Luxemburgu za 5,1 mil. €. Miesto je domovom Cercle Culture des Institutions Européennes – kultúrneho okruhu
Európskych inštitúcií – ktorý je sieťou klubov a združení, ktorých sa môžu
zamestnanci EÚ zúčastňovať. Prízemie budovy tvorí reštaurácia, v ktorej
zamestnanci EÚ a ich hostia môžu obedovať, kým vrchné poschodie sa využíva
pre rôzne spoločenské a kultúrne kluby. Zoznam klubov zahŕňa aj „Scottish
Highland Dancing club“ a klub pre ochutnávky vína.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards