Paul Ehrlich opäť straší

Ani úctivý vek 80 rokov nebráni americkému biológovi Paulovi Ehrlichovi v intenzívnej propagácii svojich apokalyptických vízii. Najnovšiu štúdiu, na ktorej spolupracoval, oficiálne komentoval dokonca aj princ Charles.

Paul Ehrlich opäť straší

Podľa Paula Ehrlicha bude nárast počtu obyvateľov na 10 miliárd (hranica, pri ktorej by sa mal nárast obyvateľov podľa odhadu demografov zastaviť) pre planétu neúnosný. Údajne dnes spotrebovávame toľko, že by sme potrebovali o pol planéty viac. Ak by stúpla životná úroveň všetkých na úroveň USA, potrebovali by sme planét dokonca päť.

V podobnom tóne Paul Ehrlich píše už 50 rokov. Keď prvý krát varoval pred preľudnením, hladomormi a vyčerpaním zdrojov, planéta Zem mala tri miliardy obyvateľov. Dnes má viac ako dvojnásobok. Čo sa počas tohto obdobia stalo?

Priemerná očakávaná dĺžka života obyvateľa Zeme sa predĺžila o 15 rokov. Známe zásoby surovín narástli o desiatky až stovky percent. Poľnohospodárska produkcia na hlavu narástla o viac ako štvrtinu. Podiel podvyživených obyvateľov Zeme klesol z takmer 40% na menej ako 20% a kalorický príjem na hlavu stúpa vo všetkých častiach sveta. Teplota Zeme v nasledujúcom storočí pravdepodobne nenarastie viac ako o 1 stupeň a je otázne, či to bude mať globálne negatívne, alebo pozitívne dôsledky.

Ako je možné, že sa katastrofické predpovede Paula Ehrlicha už 50 rokov nenapĺňajú, hoci mnohým znejú logicky? Ich hlavný problém je ten, že sú dynamické ohľadom spotreby, ale statické ohľadom ponuky. Schopnosť človeka pretvárať neutrálne objekty na prírodné zdroje neustále narastá. Či už je to neustály nárast výnosnosti hektára pšenice, alebo schopnosť dobývať rudy aj v tých najtvrdších podmienkach, či objav úplne nových riešení, ako je kremík, plasty, alebo jadrová energia.

Paul Ehrlich je len jedným z radu katastrofistov, ktorí produkujú chybné prognózy už od čias Malthusa.  Ich prácu netreba prehliadať – netreba zabúdať, že problémy ako hlad či znečistenie životného prostredia naďalej existujú. Ich práce sa stávajú škodlivými až vtedy, keď vedú ku škodlivým riešeniam, čo nanešťastie nie je výnimkou. Preto sa nenechávajte strhnúť plamennou rečou, ale konfrontujte ju s  faktami a historickou skúsenosťou.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards