Bol raz jeden úrad: SARIO

V sérii článkov „Bol raz jeden úrad” o štátnych príspevkových a rozpočtových organizáciách sme si tentokrát vybrali SARIO.

Bol raz jeden úrad: SARIO

Slovenskú agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR financovanou zo štátneho rozpočtu. SARIO si za svoj základný cieľ kladie zvyšovanie životnej úrovne občanov Slovenska prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a znižovaním regionálnych rozdielov.

Tento cieľ sa agentúra snaží dosiahnuť prostredníctvom svojich kontaktov na domácej pôde, ako aj v zahraničí. Špecializuje sa preto na podporu investičných projektov domácich a zahraničných investorov, sprievodný servis, konzultácie v oblasti štátnej pomoci, asistenciu, či pomoc so žiadosťami o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

SARIO dostalo v roku 2011 na svoju činnosť zo štátneho rozpočtu 3 498 800 eur a malo 85 zamestnancov. Výdavky na prenájom priestorov agentúry v tom istom roku dosiahli 377 623 eur. Nájom pre 85 zamestnancov pri 15 m² kancelárskej plochy na jedného človeka a trhových cenách prenájmu cca 14 eur/ m² vrátane energií by dnes dosahoval sumu 214 tisíc eur. Na dátové a hlasové služby agentúra vynaložila 99 250 eur, čo je takmer 100 eur mesačne na zamestnanca.

SARIO bolo v minulosti kritizované za objednanie ôsmich vstupeniek spolu za 23 tisíc eur na reprezentačný charitatívny ples v 5-hviezdičkovom hoteli Kempinski v Bratislave. SARIO sa bránilo tým, že využilo ples ako investíciu na svoju propagáciu, keďže sa na ňom zúčastnilo aj 230 významných investorov a zástupcov obchodných komôr. Je však možné zmerať pridanú hodnotu tejto propagácie? Stála by za to, aj keby náklady na vstupenky boli napríklad 100 000 eur?

Tento prípad dobre ilustruje problematickosť existencie podobnej agentúry. Na propagácii a vytváraní kontaktov by mali mať záujem samotné firmy, ktoré si musia samé spočítať, či je použitie ich zdrojov na podobné podujatie rentabilné.

Podobné výdavky nemožno považovať za efektívne vynaložené zdroje a to nielen v časoch rekordných deficitov verejných financií. Štát by mal svoju podporu podnikania zamerať na jednoduchý a stabilný daňový systém, prehľadné a vymožiteľné obchodné právo. Nad zmysluplnosťou agentúry, resp. prenosom kompetencií, sa už v minulosti zamýšľalo aj samotné ministerstvo hospodárstva.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards