Prečo neokresať Európsku komisiu?

Online vydanie nemeckého Der Spiegel hovorí o „tajných“ plánoch európskych hláv štátov a vlád zotrvať v princípe „jedna krajina - jeden komisár“ aj napriek zvýšeniu, ktoré príde sjúlovým vstupom Chorvátska.

Prečo neokresať Európsku komisiu?

Podľa Lisabonskej zmluvy by mal od novembra 2014 počet komisárov korešpondovať s počtom dvoch tretín členských štátov, avšak vlády jednotlivých štátov môžu jednomyseľným rozhodnutím ponechať situáciu tak, ako je. Der Spiegel odhaduje, že ponechanie 28 komisárov namiesto 19 bude pre európskych daňových poplatníkov znamenať dodatočné výdavky vo výške minimálne 13,5 € ročne. Tak teda prečo, kladie si článok otázku, Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo horlivo trvajú na zachovaní jedného komisára na krajinu?

Tu treba poznamenať niekoľko faktov.

- Tieto plány sú len sotva tajné. Ak sa vrátime do čias druhého írskeho referenda o Lisabonskej zmluve, Írsko dostalo prísľub, že princíp „jedna krajina - jeden komisár“ zostane nedotknutý (viď závery summitu Európskej rady z júna 2009). Naviac, minulý október bolo v tejto veci navrhnuté rozhodnutie, ktoré musí byť už iba schválené európskymi lídrami (pozri tu).

- Spojené kráľovstvo odobrilo na schválenie návrh rozhodnutia prostredníctvom European Union (Approvals) Act 2013.

Je čoraz ťažšie obhajovať rozrastanie sa Európskej komisie, keďže sa stále ťažšie hľadá vierohodný základ spoločný pre všetkých. Prispôsobenie sa vstupu Chorvátska bude napríklad vyžadovať oddelenie portfólia ochrany zdravia a spotrebiteľa na dve samostatné odvetvia.

Dôležitou otázkou teda je, či by nebolo lepšie zredukovať počet komisárov a rozširujúci sa počet Generálnych riaditeľstiev komisie zúžiť do rozumnejších odvetví.

Pravda, menšie členské štáty sa môžu cítiť dotknuté (tie väčšie ako Spojené kráľovstvo by v skutočnosti mali komisára zaručeného). Avšak štáty bez komisára na jedno rotujúce obdobie by namiesto toho mohli mať zástupcu komisára. Bezpochyby by bolo vplyvnejšie byť Zástupcom komisára pre vnútorný trh ako Komisárom pre vzdelanie, kultúru, mnohojazyčnosť a mládež.

Napriek tomu sú európski lídri pripravení schváliť rozhodnutie „jedna krajina - jeden komisár“, takže po roku 2014 zostane počet komisárov na čísle 28. A nakoniec, ak teda budeme mať o komisára naviac, Európska komisia by mala nájsť úspory, aby čisté výdavky nevzrástli. Naša správa o reforme európskeho rozpočtu z júna minulého roku zahŕňa niekoľko návrhov.

Článok bol publikovaný na OpenEurope blog.

Pre INESS preložila Jana Kostovčáková.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards