Nevďačný medián

Americký štatistický úrad (US Census Bureau) práve zverejnil dôležitú publikáciu s názvom "Príjem, chudoba a využívanie zdravotného poistenia v Spojených štátoch: 2012", ktorá rozprúdila americkú politickú a ekonomickú blogosféru.

Nevďačný medián

"Príjmy strednej vrstvy stagnovali!" narieka sa, poukazujúc na štatistiku, z ktorej plynie, že medián príjmu domácností z roku 2012 klesol v reálnych číslach z vrcholu $56.080 v roku 1999 na úroveň $55.628  pred recesiou v roku 2007, v minulom roku (2012) až na žalostných $51.017. To znamená, že medián narástol len o 3% od roku 1991, kedy posledná významná recesia dosiahla dno. Na titulkách novín sa dozvieme, že príjmy sú ešte nižšie než v roku 1989.

Nepochybujem o tom, že stredná vrstva (a chudobní!) boli tvrdo zasiahnutí recesiou (aj keď skúsenosť z Veľkej Británie môže vypovedať o niečom inom). Ale interpretovať tieto čísla ako príbeh úpadku strednej vrstvy je prehnané. Nemyslím tým len to, že ľudia majú dnes možnosť využívať skvelé bezplatné služby ako Facebook, Twitter, Google a pod. Keď to už spomínam, myslím že Tyler Cowen silno podceňuje význam bezplatných internetových služieb, ktoré sú pohotové, lacné a vďaka nim máme prístup k prakticky všetkej umeleckej tvorbe.

Správne meranie spotreby, alebo príjmov, ktoré by zahŕňalo aj takéto aspekty, by poskytlo oveľa optimistickejšie výsledky.

Ale toto stále nie je jadro veci, ku ktorému sa chcem dostať. Medián používame v štatistikách preto, lebo príjem je veľmi nerovnomerne distribuovaný. USA malo Gini coefficient o hodnote 0,463 v roku 2012, zatiaľ čo Veľká Británia 0,323 v rokoch 2011 – 2012. Priemer (ako napr. HDP na obyvateľa) nám nič nepovie o tom, ako sú príjmy distribuované, len nám povie, aké veľké príjmy boli v porovnaní s veľkosťou obyvateľstva. Medián nám ukazuje strednú cestu a je menej pokrivený. Ale aj medián môže byť za istých okolností extrémne zavádzajúci.

Jednou s týchto okolností, empiricky veľmi relevantnej, je masová migrácia do krajiny. Podľa oficiálnych dát a mojich jednoduchých kalkulácií, oficiálna migrácia do Spojených Štátov predstavovala 13 miliónov (imigrantov) medzi rokmi 1999 (vrchol) a 2011 (vrátane). Nelegálna migrácia samozrejme nefiguruje v oficiálnych dátach, ale pre kompletnosť môžeme dodať, že nelegálna migrácia zrejme prevyšuje 12 miliónov. Ak zoberieme do úvahy, že títo imigranti sú typicky menej kvalifikovaní než populácia USA (čo vyzerá dosť pravdepodobne), potom je celkom možné, že medián klesá, zatiaľ čo každý jednotlivec v populácii bohatne. Samozrejme, toto je obzvlášť pravda, ak migranti smerujúci von z krajiny, sú zväčša vysoko kvalifikovaní ľudia (čo tiež vyzerá dosť pravdepodobne). Koncept "Income per natural", vyvinutý z rôznych, ale relevantných dôvodov, je údaj, na ktorý by sme sa chceli pozrieť, aby sme spoznali reálne trendy v príjmoch, počas prebiehajúcich významných zmenách v zložení obyvateľstva.

Imigranti v USA majú oveľa väčšie príjmy než v minulosti. Američanom takisto rastú príjmy, nie len preto že imigrácia im zvyšuje platy, ale pre efekty ekonomického rastu - HDP na obyvateľa bolo významne vyššie v rokoch 1989, 1991, alebo v iných časoch vhodných pre generovanie šokujúcich štatistík o príjmoch obyvateľstva. Každému je lepšie, ale štatistiky to nemusia reflektovať. Samozrejme, keďže som štatistiky nerozobral úplne detailne, nemôžem s istotou tvrdiť že tento efekt spôsobuje rozdiely medzi zrejmou prosperitou americkej strednej vrstvy a štatistikami poukazujúcimi na chudobu.

Ale zasa, bez tejto úrovne bádania, nikto by nevybudil amerických šprtov
 

Článok bol publikovaný na AdamSmith Institute 18.9.2013.

Pre INESS preložil Ondrej Turis.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards