Znevýhodnení a znevýhodnenejší

Slovensko  chce  Akčným  plánom  rozvoja  pôdohospodárstva  podporiť  zamestnávanie  v  agrosektore  pre  znevýhodnených  až  značne  znevýhodnených.

Znevýhodnení a znevýhodnenejší

Sú to napríklad ľudia bez strednej školy, tí, čo majú viac ako 50 rokov či nezamestnaní viac ako dva roky.

Zamestnávatelia by mali na nich dostávať dotáciu vo výške 50 percent mzdy vrátane odvodov na zamestnanca počas jedného roka až dvoch rokov.

V pláne sa ráta so zamestnaním 850 ľudí počas roka 2014 a 2015. Vytvorenie 850 miest má stáť vyše 2 miliónov eur. Ako dlho takéto miesta vydržia, keď doteraz prirodzene nevznikli a dotovať sa budú len rok či dva, ukáže čas.
 
Zamestnanosť v poľnohospodárstve, na ktorej výšku sa sťažuje ministerstvo v akčnom pláne, považujú za problém aj poľnohospodárske komory. Akurát z iného uhla pohľadu.
 
Podľa nich by farmári aj zamestnávali, ale zmenami v Zákone o sociálnom poistení sa im predražila hlavne sezónna pracovná sila. Dohodári sa kvôli odvodom dostali takmer na úroveň zamestnancov a nielen pre farmárov sú drahší.
 
Sezónna práca znamená v poľnohospodárstve väčšinou zber plodín, teda pri nej netreba žiadnu špecializáciu ani konkrétne vzdelanie. Javí sa preto ako možné riešenie napríklad pre ľudí bez strednej školy, či dlhodobo nezamestnaných, ktorí si takto môžu privyrobiť. Presne tieto skupiny ľudí, ktoré by mohli pracovať na dohodu, ide teraz ministerstvo dotovať.

Keby štát nezasahoval do pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a dohodármi a nezavádzal im odvody, možno by dnes nebolo treba označovať toľkých ľudí za znevýhodnených.

Mali by totiž výhodu, že keď si naozaj chcú privyrobiť, môžu sa flexibilne a slobodne s podnikateľom dohodnúť na podmienkach spolupráce.

Argumentom pre zavedenie odvodov dohodárom bolo aj to, že tým, čo na dohody robia dlhodobo, by nevznikol nárok na dôchodok. Ukazuje sa, že takto si títo ľudia nielenže nezabezpečia dôchodok, ale ani samotnú prácu.

Namiesto dotovania mzdy vybraným šťastlivcom v sektore poľnohospodárstva by štát mohol podporiť zamestnanosť plošne- zavedením odpočítateľnej odvodovej položky pre všetkých dohodárov a zamestnancov s nízkymi mzdami.

Značne znevýhodnení tak nakoniec v súvislosti s Akčným plánom zostanú hlavne podnikatelia, ktorí spolu s ostatnými daňovými poplatníkmi spoločne prispejú na dotácie vybraným skupinám ľudí a firmám.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards